Rotte-r-dam

De bewoners van de monding van de Rotte werden bedreigd door het water van zee en van de Maas, die toen nog Merwe heette. In de Hoogstraat tussen de Bibliotheek en de Koopgoot ligt de dam waaraan Rotterdam zijn naam dankt. Direct na de aanleg rond 1270 bouwde men huizen op de dam. Zeven eeuwen lang beschermde de dam het achterland tegen overstromingen. Het Rottewater werd afgevoerd via spuisluizen in de dam. Later werden extra kanalen gegraven tussen de Rottebocht in Crooswijk en het Oostplein. Die kregen de namen Lageboezem (1741) en Hoge boezem (1775). In 1874 werd de Rotte binnen de stad (Binnenrotte) gedempt en verloren de sluizen hun functie. De Oude Haven, destijds de monding van de Rotte, bleef behouden.De Rotte is nu via de Delftsevaart, een uitloper van de Schie, verbonden met de Nieuwe Maas. Tot in het midden van de vorige eeuw bleef de Hoogstraat hoofdwaterkering van de Rotterdamse binnenstad. 

De Rotte-Dam

Na de overstromingen van de 12 eeuw werden aan beide kanten van de Rotte polders aangelegd, de polder Cool en de polder Voor-Rubroek. Dankzij de aanleg van dijken hadden die polders minder last van overstromingen door de Merwede (tegenwoordig Nieuwe Maas). Toch kon de rivier bij ongunstige weersomstandigheden nog steeds diep het land binnendringen via de monding van de Rotte. In opdracht van Floris V, graaf van Holland (1256-1296), werden de dijken van Cool en Voor-Rubroek met elkaar verbonden door een vierhonderd meter lange dam in de Rotte: de huidige Hoogstraat. Het achterland overstroomde niet meer! Omdat de Rotte nog steeds een afwateringsriviertje was, werden in de dam uitwateringssluizen aangebracht. Op de dijk begon zich vervolgens een stad te vormen: Rotterdam. Voor de dam lag het Steiger, de eerste Rotterdamse haven; het begin van de bruisende stad Rotterdam zoals wij die vandaag de dag kennen. De groeiende stad maakte van het water een economie met de dam in de Rotte als opstapje naar een gouden toekomst.

Activiteiten op/bij de Hoogstraat

Bereikbaarheid Hoogstraat

 • Openbaar vervoer
  • Bushalte Blaak of Beurs
  • Tramhalte Blaak of Beurs
  • Treinstation Blaak
 • Parkeren
  • Parkeergarage Markthal (betaald)
  • Parkeergarage Kiphof (betaald)
  • Interparking WTC-Beursplein (betaald)
  • World Trade Center P1/P2 (betaald)
  • Q-park Koopgoot
Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account