Koornmolengat

Koornmolengat

Het Koornmolengat is het laatste stukje moerasveen in de Tweemanspolder. Het is nooit ontveend of ontwaterd, er is geen turf gestoken en het is ook niet drooggelegd. Het gebied heeft een eigen waterpeil (NAP -1,90m). Het peil in de aangrenzende Tweemanspolder is een stuk lager (tot wel NAP - 6,00m). Sporen van de eerste Zevenhuizenaren zijn gevonden op het stuk van de Rottedijk achter het Koornmolengat. Hier hebben ooit zeven huisjes en een korenmolen gestaan, eenvoudige huisjes van hout en riet. De namen Zevenhuizen en Koornmolengat zijn aan deze vroege bewoning ontleend.

Vogels, flora en meer

Naast een rijke verscheidenheid aan watervogels en reigers, is het gebied het thuishonk van een kolonie aalscholvers. In de jaren '90 van de vorige eeuw werd de aalscholver hier sporadisch waargenomen, nu zijn er zo'n 100 broedparen. Ook is het Koornmolengat een belangrijke rustplaats voor meerdere soorten vogels zoals de blauwe reiger, zilverreiger en roerdomp. De flora in het gebied is zeer divers. Verschillende mossen, meer dan 50 soorten paddenstoelen en ook zie je er steeds meer bloeiende kruiden. Wilgen, elzen en essen, afgewisseld door onder andere berken, lijsterbes en hop omzomen de sloten en vennen in dit broekbos. Daarnaast is het Koornmolengat een paradijs voor insecten, muizen en marterachtigen. In het voorjaar is er vaak een vossenhol met jonge vossen te zien.

Helofytenfilter

Voor moerasveen is het van belang dat de bodem en het water zo schoon mogelijk zijn. Daartoe wordt het uit de Rotte ingelaten water op natuurlijke wijze gefilterd door een helofytenfilter, het vloeiveld van circa 0,8 hectare langs het schelpenpad. Het water wordt in het filter gelaten, het gefilterde water stroomt vervolgens het eigenlijke Koornmolengat in. Helofyten is Grieks voor moerasplanten, hier voornamelijk riet. Het riet neemt zuurstof uit de lucht op en leidt dit naar het wortelstelsel, waardoor er op die plaatsen zuurstofrijk water ontstaat en een enorme ontwikkeling van bacteriën plaatsvindt. Die zetten de organische meststoffen in het water om waardoor het water schoon en helder blijft.

Natuurbeheer

Natuur- en Vogelwacht Rotta voert het natuurbeheer uit in het Koornmolengat. Dit beheer is gericht op herstel van veenmosrietland en handhaving van de openheid in het gebied. Om dit te behouden knotten vrijwilligers van Natuur- en Vogelwacht Rotta - buiten het broedseizoen en volgens plan - wilgen en essen, maaien zij met de zeis de rietveldjes en zagen ze ongewenste wilgenopslag en struiken bij de grond af. 

Bron: Natuur- en vogelwacht Rotta

Adres

Koornmolengat
Zevenhuizen

Locatie

Terug naar overzicht
Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account