Werkzaamheden vanaf december 2021

Onderstaand een overzicht van de werkzaamheden die Staatsbosbeheer de komende periode uitvoert in Recreatiegebied de Rottemeren.

Werkzaamheden

 • Grootonderhoud watergangen, baggeren watergang ringsloot bij Noordoever Zevenhuizenplas en watergangen bij de Bonk Zevenhuizenzoom.
 • Grootonderhoud vervangen duikers in dammen in het Hoge Bergse Bos en Bleiswijkse Zoom.
 • Grootonderhoud vervangen verkeersbebording in diverse deelgebieden.
 • Grootonderhoud halfverharding, in het Hoge Bergse Bos worden alle voetpaden opgehoogd en herprofileert.
 • Grootonderhoud bos en beplanting, herplant struiken en bomen in het Hoge Bergse Bos en solitaire bomen door het gehele gebied.
 • Grootonderhoud asfalt op diverse locaties worden nog slechte stukken asfalt gerepareerd en de ontbrekende belijning moet nog worden teruggebracht.
 • Grootonderhoud kunstwerken, aanleg nieuwe botenhelling in de Zevenhuizenplas.
 • Grootonderhoud toiletgebouwen Bleiswijkse Zoom.

Externe projecten in de Rottemeren

 • Aanvullen en ophogen dijk langs de Rottekade ter hoogte van het Nessebos. Opdrachtgever HHSK. Aannemer Reijm.
 • De komende anderhalf jaar komen er meer dan 1.000 grote transporten voor de A16 over de Rottebandreef, deze transporten kunnen niet over de bouwweg omdat de bouwbruggen te hoog zijn. Aannemer de Groeneboog. 
 • Aanleg 34 kilometer glasvezel door het Rottemerengebied zit in de afrondende fase.

Vragen

Heb je vragen over de werkzaamheden of externe projecten? Neem contact met ons op via het contactformulier.

Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account