Schonere Bleiswijkse Zoom

Het hoogheemraadschap, Recreatieschap Rottemeren en gemeente Lansingerland gaan de Bleiswijkse Zoom natuurlijk schoner en gezonder te maken.
 
De Bleiswijkse Zoom is een geliefd water- en groengebied langs de Rotte. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Recreatieschap Rottemeren en gemeente Lansingerland zetten zich samen in om dit gebied natuurlijk schoner en gezonder te maken. Dit doen we door de waterkwaliteit van de recreatieplas sterk te verbeteren (streven is: vrij van blauwalg) en de flora en fauna beter in balans te brengen. 
 

Planning aanpak Bleiswijkse Zoom 

 
Bij de aanpak van de Bleiswijkse Zoom komt heel wat kijken. Hieronder een globaal overzicht van activiteiten die (gaan) plaatsvinden. De werkzaamheden vinden zoveel als mogelijk plaats buiten het broed- en recreatieseizoen. Volgens de planning is het project klaar in maart 2021.
 

Planning aanpak Bleiswijkse Zoom 2020

 
- verhuizen vissen naar andere wateren: februari/maart
- bosbeheer / essentaksterfte (Bleiswijkse Zoom Zuid – ’t Galgje): augustus/september
- inrichten ophooglocaties Bleiswijkse Fles: (eind) augustus t/m oktober
- aanleggen natuurvriendelijke oevers: september t/m december
- omleiden water uit de Rotte (bypass vanuit de Tussenboezem): september t/m december
- baggeren: oktober/november/december
 

Planning aanpak Bleiswijkse Zoom 2021

 
- uitloop baggerwerkzaamheden
- toevoegen Phoslock© (soort klei met lanthaan om fosfaat te binden)
- terugplaatsen vissen
 

Planning Aanpak Bleiswijkse Zoom 2022

 
- herstellen percelen Bleiswijkse Fles
 
 
Samen zorgen het hoogheemraadschap, het recreatieschap en de gemeente ervoor dat de Bleiswijkse Zoom weer een natuurlijk schoon water- en groengebied wordt. Een fijne plek waar omwonenden, recreanten, natuurliefhebbers en (hengel)sporters de komende jaren weer volop kunnen genieten.
 
De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in het najaar van 2019. Het ‘echte werk’ vindt plaats in 2020 en 2021. In het voorjaar van 2021 is het project klaar.
Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account