Lage Bergse Bos

Het Lage Bergse Bos is een geliefd recreatiegebied, dat sinds de aanleg in de jaren zeventig amper is veranderd. De maatschappij is door de jaren heen echter wel veranderd, en daarmee ook het gebruik van het Lage Bergse Bos en de eisen die aan het gebied worden gesteld. Daarom geeft Recreatieschap Rottemeren het gebied een kwaliteitsimpuls, zodat het Lage Bergse Bos weer helemaal voldoet aan de eisen van deze tijd. We hebben Bureau Hosper landschapsarchitectuur en stedenbouw de opdracht gegeven om hiervoor een ontwerp te maken.

 Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos drie karakters

Woensdag 14 oktober werd het definitief ontwerp voor de kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos gepresenteerd. Ongeveer veertig stakeholders en belangstellenden waren aanwezig tijdens deze digitale videobijeenkomst. In het eerste half uur werd het definitief ontwerp gepresenteerd waarna het mogelijk was om via de chatfunctie vragen te stellen. Een ambitieus en prachtig plan. Hoe mooi zou het zijn als het in zijn geheel gerealiseerd kan worden.

Op de website van het recreatieschap Rottemeren onder het project Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos kan je het plan inzien en downloaden. Het definitief ontwerp is tot stand gekomen door samenwerking met en input van diverse partijen en belangstellenden: de deelnemende  gemeenten van Recreatieschap Rottemeren, Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas, Staatsbosbeheer, Waterschap HHSK en de Groene Boog die namens Rijkswaterstaat de verlengde A16 realiseert. Daarnaast zijn er veel stakeholders bijeenkomsten geweest waarin ondernemers, omwonende en belangengroepen hun wensen en visie konden inbrengen.

Afwachten

Met de aanleg van de A16 door het Lage Bergse Bos wordt het nu dan eindelijk mogelijk om daadwerkelijke stappen te gaan maken met de kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos. Al langere tijd was het de bedoeling om het Lage Bergse Bos een facelift te geven om daarmee het park aan te passen aan de wensen van de huidige generatie recreanten en de nieuwste inzichten over bosbeheer. Maar onduidelijkheid over waar het A16 tracé en op welke wijze deze in het landschap zou liggen zorgde voor uitstel. Nu duidelijk is dat de snelweg in een verdiepte tunnelbak wordt aangelegd met daarop een tunneldak die onderdeel blijft uitmaken van het Lage Bergse Bos, kan de kwaliteitsimpuls integraal worden aangepakt. Vooruit lopend op de start van de aanleg van de A16 is er al een herinrichting van “het Plein” Lage Bergse Bos in 2016 gerealiseerd met daarin onder meer de aanleg van de Bergse Speelvallei. Nu met het definitief ontwerp kan er met een volgende fase worden gestart; de aanleg van het eilandenrijk.

Bergse Speelvallei

 Het plan

Met de kwaliteitsimpuls wil het Recreatieschap Rottemeren het Lage Bergse Bos aantrekkelijker maken voor recreanten. Veel bezoekers waarderen zo’n bosrijk gebied direct naast de stad enorm. Echter, sinds de aanleg in de zeventiger jaren is er niet veel aan veranderd, terwijl het gebruik wel is gewijzigd. De kwaliteitsimpuls gaat zorgen voor een meer gevarieerd gebied waar meer te zien en te ontdekken is en waar je het bos nog meer kunt beleven. Het Lage Bergse Bos kent drie karakters: Eilandenrijk, Park en Bosrand. Deze drie karakters worden versterkt en uitgebreid.

Eilandenrijk

Het Eilandenrijk gaan waterrijk bos en hogere en drogere gebieden elkaar afwissen. Er worden extra eilanden aangelegd die via kleine bruggetjes met elkaar verbonden zijn. Je kunt er struinen over kleine paadjes en de natuur ontdekken.

Eilandenrijk

Park                                                                   

Spelen, relaxen, picknicken, en barbecueën kan in het Park. Gemaaid gazon, bloemrijk grasland met hier en daar een boom zorgen voor variatie. In het Park zijn twee restaurants, de molenstompen en speelvallei te vinden.

Park

Bosrand                   

De Bosrand bestaat uit een robuust en gevarieerd bos. Het omarmd het Lage Bergse Bos. Hierin liggen de entrees naar het gebied en de parkeerplaatsen voor de bezoekers.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over het project.

Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account