Watercompensatie

Recreatieschap Rottemeren realiseert samen met Rijkswaterstaat extra waterpartijen in recreatiegebied Rottemeren. Deze watercompensatie is nodig vanwege de aanleg van de A16 Rotterdam door het Lage Bergse Bos.

Watercompensatie Overzicht drie locaties

Watercompensatie

De aanleg van Rijksweg A16 Rotterdam door het Lage Bergse Bos heeft tot gevolg dat het grondoppervlak wordt verhard met asfalt en er enkele sloten verdwijnen. De hoeveelheid grond die regenwater kan opnemen, neemt daardoor af. Daarom is in hetzelfde peilgebied extra ruimte nodig waar water kan worden vastgehouden, bijvoorbeeld in sloten of ondiepe plassen. Dit wordt watercompensatie genoemd. Recreatieschap Rottemeren gaat de watercompensatie voor Rijkswaterstaat realiseren.

Locaties en planning

In recreatiegebied Rottemeren zijn vier locaties in Bergschenhoek uitgekozen die geschikt zijn om de watercompensatie aan te leggen. Dit gebeurt in 2 fasen.

Locaties fase 1:

  • nabij Hoekse Park West
  • Anthony Lionweg
  • Gebiedje ten zuiden van het Ridderzwampad

Locatie fase 2:

  • Kooibos, grotendeels ten westen van de Rottebandreef

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit graafwerkzaamheden, ook worden struiken en bomen gekapt. Daarna worden de oevers ingericht met riet en oeverplanten. Voor de gekapte bomen worden elders nieuwe bomen geplant. In totaal gaat het om ca 3,5 hectare aan watercompensatie.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • verbreden watergang langs het fietspad nabij Hoekse Park West
  • verbreden Kooitocht langs de Anthony Lionweg
  • aanleggen ondiepe plas ten zuiden van het Ridderzwampad
  • aanleggen ondiepe plas op de locatie Kooibos, grotendeels ten westen van de Rottebandreef (het werk op deze locatie is onder voorbehoud van het verkrijgen van de vergunning).

Mogelijk ervaren omwonenden enige overlast vanwege het grondtransport of het geluid van de graafmachines. Aannemer GKB werkt in principe tussen 7.00 en 16.00 uur.

Samenwerking

Rijkswaterstaat financiert het project. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer GKB. Met omwonenden en Natuur- en vogelwacht Rotta is overleg gevoerd over de locaties.

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie.

Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account