Toekomstperspectief Rotte Binnenstedelijk

De uitwerking voor de Binnenstedelijke Rotte is een vervolg op het reeds vastgestelde Programma Rivieroevers Rotterdam op hoofdlijnen 2015 – 2018. In dit programma zijn de kansen en opgaven voor de Rotte benoemd alsmede de prioriteit gelegd op het binnenstedelijke deel van de Rotte. Dit gebied tussen A20 tot aan de Maas bij de Leuvekolk is de schakel tussen het groen stedelijke deel van de Rotte beginnende bij Hillegersberg en het centrum van Rotterdam. In dit gebied liggen de grootste kansen, maar ook de grootste opgaven. Het doel is het vergroten van de leefkwaliteit langs de rivieren en het groen en de natuur in de stad te ontwikkelen.

Met het Programma Rivieroevers zet de stad Rotterdam tevens een logische volgende stap in het herdefiniëren van de betekenis van de wateren.

De gemeente Rotterdam heeft de ambitie om samen met partners kansen en opgaven stap voor stap concreet te maken en tot uitvoering te brengen. Specifiek voor de Rotte ligt de ambitie om in de toekomst de rivier en zijn omgeving te zien als een centrale buitenruimte, midden in het hart van Rotterdam. Een ruimte die de uitstraling van Rotterdam versterkt en voor een betere leefkwaliteit zorgt. Een betere kwaliteitsimpuls op schaal van de wijk en de stad. Recreatie, sociale activatie, natuurontwikkeling, opstarten van ecologische processen, duurzame zuivering van water en het creëren van een klimaatbestendig watersysteem als middel om te resulteren in een verbeterde leefkwaliteit voor Rotterdam.

Met andere woorden; het doel bereiken door het agenderen van concrete en actuele opgaven. Het dient te resulteren in een Rotte als bestemming voor de stedeling en als een groene kwalitatieve en verrassende verbinding tussen stad en zijn ommeland.

Je leest het toekomstperspectief Rotte binnenstedelijk hier.

Voor het Programma Rivieroevers op hoofdlijnen 2015-2018 klik hier.

Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account