Marketingstrategie Ook dit is de Rotte

De Rotte is een prachtig veenriviertje met daaraan grenzend mooie recreatiegebieden, parken en pleinen. Lang niet alle inwoners van Lansingerland, Zuidplas en Rotterdam zijn op de hoogte van de vele recreatieve mogelijkheden die de rivier en omgeving biedt. Daar wilde Recreatieschap Rottemeren verandering in brengen.

Een en hetzelfde beeld

Recreatieschap Rottemeren wilde graag dat ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden gezamenlijk één en hetzelfde beeld neerzetten van de Rotte van bron tot dam, waardoor recreanten het gebied beter vinden, herkennen en kunnen beleven. En het gebied bovendien beter gebruikt wordt.

Promoten van de Rotte en omgeving

Daarom is in 2017 in samenwerking met gemeente Rotterdam, Ondernemersvereniging Rottemeren en Stichting Plezierrivier de Rotte en diverse stakeholders een sterke marketing- en communicatiestrategie ontwikkelt. Deze strategie 'Ook dit is de Rotte', met daarbijbehorend uitvoeringsplan, helpt om de Rotte en omgeving te positioneren, te branden en te promoten bij het publiek. Het is de kapstok waaraan arrangementen, evenementen, routes, bewegwijzering en dergelijke gekoppeld worden. Er is hierdoor meer samenhang in het recreatieve aanbod van de Rotte van bron tot dam. En ondernemers hebben een sterk merk in handen om hun aanbod rondom de Rotte te promoten.

Uitvoering

De uitvoering is in volle gang. De website www.ookditisderotte.nl is hier onderdeel van. Daarnaast draaien diverse (online) campagnes om de bewoners uit Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas naar de Rotte te trekken.

Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account