Biodiversiteit

Het Recreatieschap Rottemeren geeft op voorstel van Natuur- en Vogelwacht Rotta een impuls aan de biodiversiteit en natuurbeleving in het gebied. Met subsidie van de Provincie Zuid-Holland en een bijdrage van het Recreatieschap zijn we in 2016 gestart met het project. De rest van de cofinanciering komt van fondsverwerving en vrijwilligersinzet van Rotta. Ekologika verzorgt de projectleiding. Staatsbosbeheer begeleidt het project voor het Recreatieschap.

Meer natuur 

Met het project maken we het Rottemerengebied aantrekkelijker voor flora, fauna én de natuurlievende recreant. Met een lesprogramma voor scholen maken we kinderen enthousiast voor de natuur. We planten diverse percelen in met stinzeplanten. Dit gebeurt door vrijwilligers op de Natuurwerkdag en samen met een school. Er komen natte stroken waar bloemrijk veenmosrietland zich kan ontwikkelen en in het Nessebos worden sloten voorzien van natuuroevers. Natuur- en Vogelwacht Rotta gaat deze gebiedjes beheren.

Voor diverse soorten vogels komen er nestgelegenheden bij. Voor slechtvakken is een nestkast opgehangen in een elektriciteitsmast, er zijn 4 nieuwe drijvende eilanden waar visdieven nestelen. Huiszwaluwen kunnen na aanpassingen aan de dakrand beter nestelen op het roeibaangebouw in de Eendragtspolder, er komt een oeverzwaluwwand en voor ijsvogels is aan de rand van een golfterrein een broedwand gebouwd.

Rottemeren

De Rottemeren is een recreatiegebied voor de stedeling. Om de recreant bij de natuur te betrekken publiceren we artikelen, geven we excursies en worden 2 edities van een natuurkalender gemaakt. Met informatieborden laten we zien wat we doen en waarom. We maken ook een vogelkijkwand. Een belangrijk onderdeel van dit project is de natuureducatie. Er zijn voor scholen workshops gegeven onder leiding van een NatuurWijzer. Hiermee zijn zo'n 450 kinderen bereikt uit de bovenbouw van de basisschool. Voor hen is een kleurrijk boekje gemaakt vol wetenswaardigheden en vragen: het Rottemeren Paspoort.

Samenwerking

Dit project vindt plaats in opdracht van Recreatieschap Rottemeren. Provincie Zuid-Holland en Recreatieschap Rottemeren financieren het. We werken samen met Natuur- en Vogelwacht Rotta en Ekologika.

Meer weten? Klik hier.

Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account