Vooraankondiging participatiebijeenkomst honden in Eendragtspolder, Lage Bergse Bos en Nessebos

Recreatieschap Rottemeren organiseert op maandag 20 september 2021 van 19.30 tot 21.00 uur een participatiebijeenkomst over het uitlaten van honden in de Eendragtspolder, het Lage Bergse Bos en het Nessebos. De bijeenkomst vindt plaats in het hoofdgebouw van de Willem Alexander Roeibaan, Nely Gambonplein 1, 2761 EH Zevenhuizen. Afgelopen maart heeft het dagelijks bestuur van recreatieschap Rottemeren ingestemd met een eerste zoneringsplan. Tijdens de participatie bijeenkomst wordt uitgelegd waarom het recreatieschap deze besluiten wil nemen en krijgen betrokkenen de mogelijkheid om hun visie op de plannen te geven. Deze inbreng zal vervolgens verwerkt worden in een voorstel, waarna het Algemeen Bestuur het aanwijzingsbesluit kan vaststellen. Na publicatie van dit aanwijzingsbesluit wordt het vervolgens van kracht.

Trouwe bezoekers

Hondenbezitters zijn trouwe bezoekers van Recreatieschap Rottemeren. Vaak komen zij dagelijks langs en lopen dan hun vaste route. Veelal leveren zij een positieve bijdrage aan het gebied. Ze zijn betrokken en signaleren en rapporteren regelmatig allerlei zaken die voor de beheerders van groot belang zijn. Helaas komt het ook voor dat honden (eigenaren) voor overlast zorgen.

Verstoring

Als het recreatieve gebruik te veel verstoring van beschermde natuurwaarden veroorzaakt, verplicht de Wet Natuurbescherming de terreinbeheerder om beschermende maatregelen te nemen. Vooral in het plas-drasgebied van de Eendragtspolder conflicteert het uitlaten van honden steeds vaker met de bijzondere natuurwaarden. Met name verstoren loslopende en struinende honden de rust voor de vogels (waaronder veel rode lijstsoorten), maar ook aangelijnde honden kunnen schade aanrichten. Als terreinbeheerder is het recreatieschap verplicht om maatregelen te nemen.

Afsluiting plas/dras gebied Eendragtspolder

Afgelopen voorjaar is in het broedseizoen het centrale deel daarom afgesloten. Hier broedde onder meer een aantal Roerdompen. Maar ook buiten het broedseizoen kan er sprake zijn van verstoring. Het recreatieschap wil met de nieuwe zonering niet het gebied volledig afsluiten voor honden, maar wel de meest gevoelige zones. De halfverharde en verharde paden blijven toegankelijk met een aangelijnde hond. Het gebied met struinpaden (het centrale deel) wordt verboden voor honden. Daarnaast komen er vrijloopzones. Waar deze liggen willen we graag bespreken tijdens de avond. In het broedseizoen kunnen zoals afgelopen jaar, delen van het gebied voor iedereen helemaal afgesloten worden.

Nessebos

In het Nessebos zijn de natuurwaarden ook maatgevend. Hier staan al lange tijd verbodsborden voor honden. Dat wordt nu formeel met een aanwijzingsbesluit geregeld. Rundereiland Het eiland met de Hooglanders in het Lage Bergse Bos is momenteel officieel verboden voor honden Op het doorgaande pad zijn aangelijnde honden toegestaan. In de praktijk bij het handhaven blijkt deze regeling hier niet te werken. Het recreatieschap kiest er daarom voor om een aanlijnplicht in te stellen voor het hele eiland.

Toekomstig beleid

In de toekomst zullen er nog meer maatregelen volgen voor het hondenbeleid. Zo wil het schap regels stellen voor grote groepen honden en zullen nog zoneringen volgen voor andere gebieden waar sprake is van hinder door honden. Daarover worden later, andere bijeenkomsten georganiseerd.

Voorgestelde maatregelen

  1. Plas dras gebied Eendragtspolder: In de Kern een hondenverbod, met uitzondering van de als zodanig aangegeven verharde en half verharde paden, mits de honden aangelijnd zijn. De struinpaden zijn verboden voor honden. Vrije uitrengebieden rond de kern van het plas dras gebied.
  2.  Eiland met de Hooglanders in het Lage Bergse Bos: Aanlijngebod voor het gehele eiland.
  3. Nessebos: Jaarrond hondenverbod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Het is allerminst de bedoeling om de Rottemeren onaantrekkelijk te maken voor honden. Maar gezien de toenemende druk van recreanten, honden, wetgeving en herwaardering van natuurwaarden is betere regulering noodzakelijk. Je bent van harte uitgenodigd mee te denken tijdens de participatie bijeenkomst op maandag 20 september. Je kan je daarvoor opgeven via het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account