Vissoorten in en om de Rotte

In de Rotte en de wateren daar omheen vind je allerlei vissoorten. In dit artikel kijken we naar de meest voorkomende soorten, leuke feitjes en waar ze te vinden zijn.

Karpers

Karper is een verzamelnaam voor heel veel vissoorten van dezelfde familie. In het Lage Bergse Bos en de Zevenhuizerplas vind je spiegelkarpers en graskarpers. In de Rotte vind je brasem, winde en roofblei, ook allemaal lid van de karperfamilie.

Spiegelkarpers

Spiegelkarpers zijn indrukwekkende vissen. Elke spiegelkarper heeft een uniek schubbenpatroon. Ze zien er daardoor zo verschillend uit, dat je dezelfde vis gemakkelijk opnieuw kan herkennen. Vissers geven spiegelkarpers daarom ook wel eens namen, zodat ze onderling gemakkelijker uit kunnen wisselen welke karpers ze gezien hebben.

Winde

Winde is er op het moment van schrijven van dit artikel weliswaar niet veel, maar is zeker ook te vinden in de Rotte. Als karpers onderling olympische spelen zouden organiseren, zou de winde waarschijnlijk winnen. Windes leven vooral in de stroming en door de constante beweging zijn het goed getrainde vissen. Winde heeft wel goede waterkwaliteit nodig om te floreren. De waterkwaliteit was de laatste jaren in heel Nederland niet fantastisch, waardoor er niet zoveel Winde meer te vinden is. Naarmate de kwaliteit nu weer toeneemt, zien we ook weer meer winde in het gebied.

Graskarpers

Graskarpers zijn de vegans van de karperfamilie. Ze eten geen vlees, alleen waterplanten en algen. Graskarpers hebben daarmee een belangrijke functie in de wateren in het gebied. Door hun aanwezigheid zorgen ze er onder andere voor dat de groei van planten in de wateren in balans blijft. 

Brasem

Brasem is vooral bekend vanwege zijn uitstekende aanpassingsvermogen aan zijn omgeving en is zodoende in heel veel wateren in Nederland te vinden. Ook in de Rotte. Brasem zit voornamelijk wat dieper in het water, vlakbij de bodem. Hun snacks zitten verstopt in de modder. Gelukkig is de brasem gespecialiseerd in het woelen in de bodem op zoek naar wormen, insecten en mosselen. Zijn zintuigen zijn daar helemaal op aangepast, de brasem kan perfect aanvoelen waar zijn voedsel zit.

Roofblei

Ooit al eens een vis flink zien spartelen aan de oppervlakte van het water? Grote kans dat dat een roofblei was. Volwassen roofblei jaagt op vissen die dicht op het oppervlak zwemmen. De aanval is nogal een spectakel en verloopt alles behalve subtiel. Door flinke golven te maken en te spetteren jagen ze de school vissen uiteen om vervolgens hun maaltijd er uit te pikken. 

Snoek

De snoek is een echte roofvis. Hij eet voornamelijk andere vissen, waaronder ook gewoon andere snoeken. Ook kleine watervogels (vooral kuikens) kunnen soms ten prooi vallen aan een snoek. Andersom staat de snoek zelf op het menu van de aalscholver en fuut, twee vogels die we veel in en om de Rotte zien. In dit clubje eet dus eigenlijk iedereen elkaar en dat zorgt voor een interessante overlevingsstrijd in het gebied.

De snoek is een aardig agressief type. Hij valt iedereen aan als hij denkt dat hij hem kan hebben in een gevecht. Vertaalt naar de mensenwereld is de snoek als het ware de persoon die je in een donker steegje niet wil tegenkomen, tenzij je zelf een enorme spierbundel bent.

Vispopulatie in en rondom de Rotte

We zien dat de vispopulatie in het gebied nog niet is waar we het idealiter zouden willen zien. Matige waterkwaliteit kwam eerder al naar voren in dit artikel, maar ook de grote hoeveelheid aanwezige aalscholvers en rivierkreeften hebben impact op de vis. Bij een onderzoek naar de vispopulatie in de Rotte werden bijvoorbeeld opvallend veel vissen gespot die duidelijke sporen en verwondingen hadden als gevolg van aalscholver aanvallen. Het is daarmee een interessant voorbeeld van het belang van balans in de natuur en hoe veranderingen in de aanwezigheid van bepaalde diersoorten al snel merkbaar effect hebben op alles wat er in het gebied gebeurt. Van plantgroei, tot aanwezigheid van diersoorten.

 

 

Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account