Vervolg aanpak Essentaksterfte

Recreatieschap Rottemeren hervat halfverwege augustus de planmatige aanpak van het bosbeheer en de essentaksterfte in het Lage Bergse Bos in Bergschenhoek. Het bestuur van het recreatieschap besloot de aanpak aan te passen aan het advies dat Wageningen University & Research (WUR) hierover gaf. Dit houdt in dat waar mogelijk licht aangetaste essen die geen gevaar opleveren voor bezoekers blijven staan. Het advies kwam mede omdat de actiegroep ‘Stop de bomenkap Lansingerland' om extra onderzoek vroeg.

essentaksterfteHet planmatig bosbeheer bestaat uit het verwijderen van bomen en struiken om andere bomen meer ruimte te geven om te groeien. De problemen met de essentaksterfte worden tegelijkertijd aangepakt, zodat maar één keer in het gebied gewerkt hoeft te worden; dat is beter voor de natuur. Wethouder Simon Fortuyn van gemeente Lansingerland en bestuurder van het recreatieschap zegt hierover het volgende: “Het is verschrikkelijk om te zien dat zoveel bomen omgezaagd worden, maar om een gezond bos te houden moeten we wel door de zure appel bijten. Het advies van de Wageningen Universiteit geeft gelukkig een aantal goede aanbevelingen waarmee we de pijn enigszins kunnen verzachten.”

De actiegroep ‘Stop de bomenkap Lansingerland’ heeft zich in de afgelopen maanden ingespannen om te voorkomen dat er onnodig bomen worden gekapt in de Rottemeren. De voorzitter van het recreatieschap, wethouder Bert Wijbenga van gemeente Rotterdam waardeert hun inzet: “De actiegroep heeft op 8 juli een petitie met ruim 1.600 handtekeningen aan mij overhandigd. Daarbij waren tientallen mensen als sympathisant aanwezig. Ik ben erg onder de indruk geraakt van de grote betrokkenheid van de actiegroep.” Het recreatieschap en de actiegroep spraken af om een structureel vervolg te geven aan het overleg over bosbeheer.

Tussen november 2019 en maart 2020 vindt aanplant van nieuwe bomen en struiken plaats. De aanpak is nodig om een gevarieerd bos met een hoge biodiversiteit te realiseren.

Boswachter Dick van Stegeren

Om deze video of embedded content te zien, moet je cookies accepteren.

Pas je cookievoorkeuren aan

Watercompensatie

Ook start Recreatieschap Rottemeren in augustus in opdracht van Rijkswaterstaat met het realiseren van watercompensatie voor de aanleg van de A16 Rotterdam. Er is extra ruimte nodig om water op te vangen nu een deel van het Lage Bergse Bos verhard wordt vanwege de nieuwe rijksweg. Dat betekent dat het westelijke deel van het Kooibos wordt verwijderd om plaats te maken voor ondiepe plassen met rietoevers. In overleg met de omwonenden is afgesproken dat het oostelijke deel van het Kooibos bos blijft. Wel is daar noodkap nodig om de aangetaste essen aan de rand van het bos te verwijderen, zodat ze niet op paden kunnen vallen.

Waterkwaliteitsproject ‘Integraal Plan Bleiswijkse Zoom’

In augustus en september voert het recreatieschap voorbereidende werkzaamheden uit voor het waterkwaliteitsproject ‘Integraal Plan Bleiswijkse Zoom’. Er worden snoei- en kapwerkzaamheden uitgevoerd om visstandbeheer en het baggeren van de waterplas mogelijk te maken. In dit project werken het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, het Recreatieschap Rottemeren en de gemeente Lansingerland samen.

Meer weten?

Meer informatie over dit project vindt je op recreatieschaprottemeren.nl/projecten. Hier kun je ook het adviesrapport van de WUR downloaden.

 

Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account