Vaarroute Rotte-Hollandsche IJssel aantrekkelijker!

De vaarroute Rotte-Hollandsche IJssel is een traject van ongeveer 12 kilometer en voert vanaf de Rotte over de Hennipsloot naar de Ringvaart richting de Hollandsche IJssel. Recreanten die gebruik maken van de vaarroute Rotte-Hollandsche IJssel hebben nog verschillende wensen om de vaarroute te verbeteren:

  • Meer aanlegvoorzieningen om de dorpskernen te bezoeken
  • Rustige ligplekken
  • Een betere doorvaarbaarheid
  • Passeerplekken
  • Ruimere bedieningstijden

Goed nieuws! Die wensen gaan uitkomen nu Provincie Zuid-Holland, Recreatieschap Rottemeren, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en gemeente Zuidplas hiervoor gaan samenwerken.

Gedeputeerde Jeanette Baljeu (provincie Zuid-Holland), hoogheemraad Agnes van Zoelen (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) en wethouder Daan de Haas (gemeente Zuidplas, tevens DB/AB lid Recreatieschap Rottemeren) onthulden vandaag een bord bij het Zevenhuizer Verlaat om de start van de uitvoering te vieren (foto van Vincent van den Hoven).

Rotte Hollandsche IJssel 4790

 

Verbeteren vaarverbinding Rotte-Hollandsche IJssel

De verbeteringen zijn het resultaat van een samenwerking tussen verschillende partijen. Het Recreatieschap Rottemeren levert binnenkort nieuwe aanlegplekken en kanosteigers op langs de vaarroute bij de Eendragspolder. De gemeente Zuidplas zorgt voor steigers met informatieborden om de dorpskernen te bezoeken vanaf de Ringvaart en voor wachtplekken en passeerplekken bij de bruggen. Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard renoveert en automatiseert de sluis Zevenhuizer Verlaat, maakt daar een vispassage en baggert de Hennipsloot zodat deze op diepte en makkelijk bevaarbaar blijft. Verder is de ambitie om de bedieningstijden van sluizen en bruggen te verruimen, waardoor varen en dagrecreatie in deze regio nog aantrekkelijker wordt.

Alle verbeteringen door recreatieschap, waterschap en gemeente dragen samen bij aan het versterken van het recreatieve, regionale vaarnetwerk. Daarom ontvangen meerdere deelprojecten binnen deze samenwerking subsidie van de provincie Zuid-Holland.

Vaarroute zelf beleven?

Wil je meevaren op de vaarroute Rotte-Hollandsche IJssel en zien hoe deze verbeterd gaat worden? Het filmpje vinden jullie hier: https://youtu.be/_PrkcHC7PL4

Raadpleeg voor meer informatie over het vaarnetwerk Rotte de website van het recreatieschap, www.recreatieschaprottemeren.nl/projecten

 

Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account