Twee miljoen euro voor vaarvriendelijke Ringvaart

De komende jaren wordt voor 2,1 miljoen euro de Ringvaart opgeknapt. Smalle delen worden uitgediept, de bedieningstijden van bruggen en sluizen worden uitgebreid en er komen steigers, informatiepanelen en passeerplekken langs de route.

Volgens de provincie is de Ringvaart nu geen volwaardige vaarverbinding. ‘Het probleem is dat de Hennipsloot en Ringvaart op meerdere plekken ondiep en smal zijn, dat de bediening van bruggen en sluizen beperkt is en bestemmingen niet of nauwelijks zijn te bezoeken’, schrijft Gedeputeerde Staten in een brief aan Provinciale Staten.

Niet alleen waterrecreanten, die nu grotendeels ‘in konvooi’ moeten varen, hebben te lijden onder de slechte staat van de Ringvaart. Ook vis kan zich nauwelijks verplaatsen tussen de paai- en leefgebieden in de Rotte en de Ringvaart. Dit komt omdat ze nu moeilijk langs het Zevenhuizer Verlaat kunnen zwemmen. Daarnaast staat de waterkwaliteit onder druk vanwege ‘het opwervelen van bagger en de hoge frequentie waarmee in het zomerseizoen gemaaid moet worden om de doorvaart mogelijk te maken.’

De provincie, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Recreatieschap Rottemeren en gemeente Zuidplas gaan samen een opknapplan uitvoeren. Vanaf de Rotte tot de Hollandsche IJssel moet de Ringvaart aantrekkelijker worden voor kano’s, sloepen en kleine kajuitboten en de waterkwaliteit moet worden verbeterd.

De belangrijkste uitgaven zijn voor het baggeren van de Hennipsloot, het automatiseren van monumentale sluis het Zevenhuizer Verlaat en het realiseren van een visvriendelijke passage in of bij deze sluis. Het waterschap neemt deze werkzaamheden voor zijn rekening voor 1,8 miljoen euro. 

Gemeente Zuidplas gaat onder andere de bedieningstijden van de bruggen en sluizen verruimen en draagt in totaal 100.000 euro bij. Het Recreatieschap Rottemeren draagt 150.000 euro bij. Een deel van het budget wordt gedekt door een subsidie van 300.000 euro van de provincie Zuid-Holland.

Bron: Myriam Dijck, Hart van Zuidplas

Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account