Start voorbereidingen kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos

Staatsbosbeheer start in opdracht van het Recreatieschap Rottemeren met de voorbereidingen van de kwaliteitsimpuls in het Lage Bergse Bos. Dankzij een extra bijdrage van de deelnemende gemeentes van het Recreatieschap Rottemeren kan de kwaliteitsimpuls nu op een hoog niveau uitgevoerd worden. Met deze kwaliteitsimpuls gaat het recreatieschap Rottemeren het Lage Bergse Bos aantrekkelijker maken voor recreanten en natuur. Op donderdag 11 februari 2021 begint aannemer AK Barendregt met de voorbereidingen die nodig zijn om de graafwerkzaamheden voor de aanleg van het eilandenrijk dit voorjaar te kunnen starten. Om geen broedende vogels te storen wordt nu alvast een kleinschalige kap uitgevoerd op plaatsen waar zo meteen water komt. Met deze vernatting van het gebied verbeteren we de beleving en biodiversiteit van het Lage Bergse Bos.

Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos

Recreatieschap Rottemeren gaat recreatiegebied Lage Bergse Bos aantrekkelijker maken voor recreanten. Veel bezoekers vinden het bijzonder dat er vlak bij de stad zo’n bosrijk gebied ligt. Echter, sinds de aanleg in de jaren zeventig is het haast niet veranderd, terwijl het gebruik wel is gewijzigd. Een kwaliteitsimpuls gaat zorgen voor een gevarieerder gebied waar meer te zien en te ontdekken is en waar je het bos nog meer kunt beleven. Met eigentijdse voorzieningen voor recreanten.

Wat gaat er veranderen

Het Lage Bergse Bos bestaat uit drie karakters die worden versterkt en uitgebreid.

In het Eilandenrijk gaan waterrijk bos en hogere en drogere gebieden elkaar afwissen. Er worden extra eilanden aangelegd die via kleine bruggetjes met elkaar verbonden zijn. Je kunt er struinen over kleine paadjes en de natuur ontdekken. Spelen, relaxen, picknicken, en barbecueën kan in het Park. Gemaaid gazon, bloemrijk grasland met hier en daar een boom zorgen voor variatie. In het Park zijn twee restaurants, de molenstompen en speelvallei te vinden. De Bosrand bestaat uit een robuust en gevarieerd bos. Het omarmd het Lage Bergse Bos. Hierin liggen de entrees naar het gebied en de parkeerplaatsen voor de bezoekers.

Kapwerkzaamheden

De kleinschalige kapwerkzaamheden vinden alleen plaats op het rundereiland. Met Natuur en Vogelwacht Rotta en de actiegroep “Stop de bomenkap Lansingerland” is een rondwandeling geweest waarbij de plannen zijn doorgesproken. Voor de aanleg van de waterpartijen wordt daar waar mogelijk, om de bomen heen gegraven om daarmee zoveel mogelijk bomen te sparen.

De uitgegraven grond wordt verwerkt in de omgeving, en hier en daar gebruikt om hoogte verschillen te accentueren. Hierdoor ontstaan er natte en droge delen die zorgen voor een grotere diversiteit aan soorten planten en dieren. Op sommige plekken blijven de gekapte bomen liggen als dood hout. De verwijderde bomen worden ruimschoots gecompenseerd in de extra hectares bos waarin de kwaliteitsimpuls uiteindelijk voorziet.

Ontwerpplan

Voor meer informatie kan je kijken op www.recreatieschaprottemeren.nl. Ga vervolgens naar projecten en klik kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos aan.

Bij het ontwerp van het tunneldak van de A16, die door Rijkswaterstaat door het Lage Bergse Bos wordt aangelegd, is er nauw rekening gehouden met de plannen van de kwaliteitsimpuls.

Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account