Schoonmaak

Heb je je wel eens afgevraagd hoe het komt dat afvalbakken geleegd en toiletten schoongemaakt worden in de Rottemeren? Wie ruimen toch dat zwerfafval op? Hoe verdwijnen dumpingen en wie maken het straatmeubilair, infoborden en steigers schoon? Wie verwijderd de graffiti en waar blijven die scheeps- auto-  en fiets- -wrakken toch die je regelmatig aantreft? Dikwijls valt het direct op als een gebied vies, smerig en bezaaid met afval is. Maar is het gebied opgeruimd en netjes, dan nemen we dat voor lief.

Gedumpt afval

Afval

Vooral na warme zonnige zomerse dagen, in vakanties en weekenden, kunnen door enorme aantallen bezoekers vuilnisbakken overvol zijn. Afval wordt dan naast de bakken gezet i.p.v. mee naar huis genomen. Niet altijd zijn die zakken goed afgesloten en zo een gemakkelijke prooi voor de wind, meeuwen, katten en andere dieren. Met als gevolg: het verspreid zich over grasvelden, bermen en waterkanten. Niet alleen lelijk maar ook milieutechnisch en ecologisch heel schadelijk.

Om logistieke en personele redenen kan het soms even duren voor alles weer schoon en netjes is. Soms worden we overvallen door het mooie weer en bezoekersaantallen. Normaliter worden er echter van te voren extra schoonmaakrondes ingeplant als er mooi weer en grote drukte verwacht wordt. Maar helaas is dat niet altijd goed in te schatten. Extra inzet van schoonmaak kost geld. We proberen daar dan ook zo zorgvuldig mogelijk mee om.

Hygiënebestek

Het schoon en opgeruimd houden van de Rottemeren is vastgelegd in het hygiënebestek. Hierin staat precies omschreven waar, hoe vaak, waar en wanneer er schoongemaakt wordt, zwerfvuil geraapt en vuilnis opgehaald. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over extra schoonmaakrondes op moment van grote drukte en het opruimen van bijvoorbeeld dumpingen  e.d.. Een aantal schoonmaakrondes zijn flexibel in te zetten. Zo zijn de toiletten afgelopen jaar bijvoorbeeld 2 keer per dag schoongemaakt i.v.m. corona.

Het schoonmaakbestek is speciaal geschreven voor bedrijven die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en één keer in de drie jaar aanbesteed. Momenteel is het gegund aan Promen. Onze boswachter projecten ziet er op toe dat het werk naar afspraak wordt uitgevoerd.

Verschillende seizoenen

Omdat de drukte in het gebied en de daarmee samenhangende hoeveelheid vuil seizoen afhankelijk is beweegt de frequentie van de schoonmaak daarin mee. Het seizoen start in maart met het verwijderen van al het zwerfvuil. Daarmee is men een kleine maand bezig. Daarbij blijven de voeten droog. Dat wil zeggen: dat niet alle oevers en riet en moerassige gedeeltes worden meegenomen. Daarnaast krijgen dan ook de steigers,bruggen, het straatmeubilair en de infoborden een schoonmaakbeurt.

Verschillend gebruik

Niet alle plekken worden even intensief gebruikt. Rond banken, parkeerplaatsen, vuilnisbakken en op ligweides komt veel meer zwerfafval voor dan op minder bezochte plekken. Daaraan is het hygiënebestek dan ook aangepast.

Open plekken

Elke maand krijgen alle open plekken, bermen, bloemrijk grasland en wegen een opruimronde waarbij het zwerfvuil verwijderd wordt.

Parkeerplaatsen en vuilnisbakken

Gedurende de winter worden de parkeerplaatsen met een strook van 5 meter daaromheen op de maandag en vrijdag zwerfvuil vrij gemaakt. Ook worden dan de vuilnisbakken geleegd. In het hoofdseizoen komt daar de woensdag nog bij. Dumpingen worden op afroep verwijderd.

Speel, ligweides en stranden

In de winter worden de speel, ligweides en strandjes één keer per maand schoon gemaakt. Daarbij worden ook de vuilnisbakken geleegd. In het voor en na seizoen gebeurt dat twee keer per week op maandag en vrijdag en in het hoog seizoen komt daar de woensdag nog bij. Daarnaast kunnen er op donderdagen extra schoonmaakrondes worden afgeroepen voor de komende week voor op de dagen dat er veel drukte wordt verwacht.

Zwerfvuilrondes

Volgens afspraak dienen zwerfvuilrondes eigenlijk voor 10.00 uur te zijn afgerond. Maar op zeer drukke dagen en doordat het verwijderen van stortingen prioriteit heeft lukt dat niet altijd.

Toiletten

Toiletgebouwen en dixies zijn alleen open tijdens het seizoen. Worden in het voor- een na-  -seizoen maandags en vrijdags schoongemaakt. In het hoogseizoen ook op woensdags en op afroep. Schoonmaak dient voor 10 uur te gebeuren.

Ondergrondse containers

Deze containers worden minstens één keer per jaar leeggezogen. Voor de rest gebeurt dat op afroep. De containers hebben een capaciteit van meer dan 2200 liter. Er is bewust voor gekozen om de opening klein te houden om te voorkomen dat ze gaan fungeren als afvalcontainers voor buurtbewoners en zodat kinderen er niet in kunnen vallen.

Promen

Promen (voormalig SW bedrijf) is de aannemer die het hygiënebestek uitvoert. In het seizoen rijden er twee busjes rond; aan beide kanten van de Rotte één. Aan de kant van de Zevenhuizerplas, Eendragtspolder en het Nessebos wordt de schoonmaak door 4 personen uitgevoerd. Aan de Bleiswijkse kant gebeurt dat met 3 personen. Naast de eerder genoemde werkzaamheden die in vaste rondes worden uitgevoerd, worden door deze ploegen ook calamiteiten opgelost, verstoppingen gemeld, graffiti verwijderd, kolken gereinigd, prullenbakken geschilderd en bankjes vervangen.

Bron: Recreatieschap Rottemeren

Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account