Recreatieondernemer gezocht!

Staatsbosbeheer zoekt regelmatig ondernemers die kansen zien voor hun gebieden of gebouwen. Op dit moment zijn zij op zoek naar een recreatieondernemer voor een perceel aan de Zuideinde 14 in Zuidplas. Dit perceel is gelegen in ons Recreatiegebied Rottemeren. Heb je interesse? Lees onderstaande informatie vanuit Staatsbosbeheer.

Voor het perceel Zuideinde 14 in de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplas is Recreatieschap Rottemeren op zoek naar één of meer creatieve recreatieondernemers die kansen zien om op deze mooie plek een nieuw initiatief te starten. Hierbij denken ze aan dagrecreatie, verblijfsrecreatie of een maatschappelijke functie. Op die manier kunnen ze dit perceel en het achterliggende recreatiegebied Eendragtspolder verder ontwikkelen en nog aantrekkelijker maken voor het publiek. Spreekt de locatie je aan of heb je al een idee voor een onderneming? Leg je plan vertrouwelijk aan Staatsbosbeheer voor.

Over Zuideinde 14

Het Bentwoud groeit; dat was jarenlang de slogan voor de aanleg en uitbreiding van een nieuw recreatiegebied in de Randstad. Met meer dan 800 ha is het nu het grootste bosgebied in de Randstad. Het is aangelegd door Provincie Zuid-Holland en in gezamenlijk eigendom van zowel de Provincie als Staatsbosbeheer. Beide organisaties onderschrijven de functie van het gebied: een gevarieerd bos met natuurwaarden en recreatiemogelijkheden in de drukke Randstad. Staatsbosbeheer beheert het Bentwoud en begeleidt de verdere groei en ontwikkeling.

Over Recreatieschap Rottemeren

Recreatieschap Rottemeren is een samenwerkingsverband van de gemeenten Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas. Zij behartigen de belangen van de openluchtrecreatie en van natuurbescherming. Deelgebieden zijn het Hoge Bergse Bos, het Lage Bergse Bos, Bleiswijkse Zoom, Bleiswijkse Fles, Nessebos, Eendragtspolder, Zevenhuizerplas en Zevenhuizer Zoom. Het recreatieschap is eigenaar van en verantwoordelijk voor het beheer van deze gebieden. Het schapsbestuur voert de regie en Staatsbosbeheer het beheer.

Rottemeren heeft aantrekkelijke recreatieve trekpleisters en jaarlijks zo'n 1,5 miljoen bezoekers. Bewoners van omliggende wijken komen er wandelen, fietsen, sporten en buiten zijn. En het gebied draagt bij aan een gezond leefklimaat en een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor de stedelijke regio. De Rotte is uniek door zijn lange geschiedenis en bepaalt mede het karakter van het landschap. De locatie ligt op het punt waar de open groene polders van Rottemeren en Zuidplaspolder elkaar ontmoeten en die openheid blijft.

Ruimte voor initiatieven

Het perceel Zuideinde 14 biedt uitstekende mogelijkheden voor de ontwikkeling van een recreatieve voorziening. Het recreatieschap denkt hierbij aan dag- of verblijfsrecreatie. Een sociaal-maatschappelijke functie is ook mogelijk. Door sloop van (een deel) van de opstallen kan ruimte ontstaan voor nieuwbouw. We zoeken ondernemers met een plan dat past bij de sfeer en het karakter van het gebied. Een plan dat onderscheidend is en inspeelt op een behoefte in de regio.

Goed om alvast te weten

De ondernemer of organisatie die aan de slag gaat op Zuideinde 14 zal zelf moeten investeren in het gebruiksklaar maken van bestaande gebouwen of sloop en/of nieuwbouw. De stal en loods bevatten asbest en moeten gesaneerd worden. Op het terrein zijn nutsvoorzieningen zoals water, elektriciteit en gas aanwezig. De woning in de boerderij was de afgelopen jaren met het oog op vastgoedbescherming (anti-kraak) bewoond, maar de functie wonen is in de toekomst op deze locatie niet mogelijk. Dit past niet binnen het ruimtelijk kader dat provincie en de gemeente voor dit perceel hebben vastgesteld. Een bedrijfswoning is wel mogelijk.

Dit vragen we van de ondernemer

 • ondernemerservaring;
 • ervaring met de voorgestelde activiteit;
 • vertaling van een idee naar een bedrijfsplan;
 • voldoende financiële middelen om te kunnen investeren.

Passende intiatieven

We vinden een initiatief ‘passend’ als het:

 • in overeenstemming is met de doelstellingen van recreatieschap Rottemeren;
 • in overeenstemming is met het karakter en de uitstraling van het Zuideinde en de Eendragtspolder;
 • aansluit bij het ontwikkelkader Rottemeren;
 • een duurzame economische exploitatie aannemelijk is;
 • de bebouwing (architectuur) past in het cultuurhistorische lint;
 • er sprake is van een zorgvuldige overgang van perceel naar landschap;
 • bestaande cultuurwaarden worden gerespecteerd en versterkt;
 • parkeren op eigen terrein wordt opgelost;
 • bod dat kandidaat doet voor de overname van de aanwezige opstallen in huidige staat marktconform is;
 • bedrag dat kandidaat als jaarlijkse vergoeding betaalt voor het grondgebruik marktconform is (uitgaand van een recht van erfpacht met een erfpachtafhankelijk recht van opstal).

In de brochure lees je meer over de doelgroepen, selectiecriteria en procedure.

Achtergrondinformatie

Contact

Vragen over de mogelijkheden voor ondernemers in Rottemeren? Neem dan contact op met projectleider Marieke de Gast, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of rentmeester Jeroen van de Merwe, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account