Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte

Met trots heeft het AB van recreatieschap Rottemeren het Ontwikkelplan landschapspark de Rotte in de vergadering van maandag 17 mei vastgesteld. Hiermee ligt de weg open voor een volgende fase: het maken van een uitvoeringplan met daarin projecten die de visie uit het ontwikkelplan gaan realiseren. Het Ontwikkelplan betreft het gebied van de oorsprong van de Rotte bij Moerkapelle tot aan de dam in de binnenstad van Rotterdam en heeft een stevige basis gelegd voor de komende tien jaar om er één groot samenhangend landschapspark van te maken: meer verbindingen, betere biodiversiteit en natuurwaarden en tegelijkertijd volop kansen  voor ondernemers op het vlak van recreatie en landbouw.

Meerdere insprekers spraken hun waardering en complimenten uit aan het schap: het plan heeft oog voor de balans tussen recreatie en natuur, drukte en rust. Insprekers van de agrarische sector en de hondenbezitters hielden een pleidooi voor het beter uitwerken van het plan met meer oog voor hun wensen en belangen. Zij worden op hun wenken bediend; een volgende fase is het uitwerken van het ontwikkelplan in een uitvoeringsprogramma. En ook hierbij zal het schap graag gebruik maken van de kennis en expertise van de vele stakeholders en belanghebbenden in het gebied.

Jan Willem van den Beukel, wethouder in de gemeente Lansingerland: “nu aan de slag met de groenblauwe ribben, de verbindingen tussen het landschapspark en de omgeving, die zowel een recreatieve als ecologische functie hebben. Naast de verbinding tussen de deelgebieden onderling is dit ook een kans om het gebied nog beter te verbinden met de wijdere omgeving. Zoals tussen het Hoekse Park West, dat wij willen transformeren voor boslandbouw en recreatie. Het is toch prachtig dat straks de Rotterdammers maar een klein eindje hoeven te fietsen om dat te ervaren”.

Daan de Haas, wethouder in de gemeente Zuidplas en portefeuillehouder van het ontwikkelplan: Met dit ontwikkelplan is de basis gelegd voor een heel toegankelijk een aantrekkelijk landschapspark de Rotte. Ik merk dat het Rottemerengebied echt belangrijk is voor heel veel mensen. Dat zie je ook aan de insprekers. Veel mensen zijn betrokken bij wat er in het gebied gebeurt. De druk op het recreatiegebied zal vanwege verstedelijking alleen maar toenemen, maar ook omdat de behoefte aan recreëren en bewegen in deze regio groot is. Daarom is het plan en de uitwerking ervan ook erg belangrijk. We gaan dit gezamenlijk tot stand brengen met de belanghebbenden van het gebied.”

Bert Wijbenga, wethouder van Rotterdam en voorzitter van het recreatieschap “Ik heb heel goed geluisterd naar de insprekers: het proces gaat door en wij zullen nog een aantal aanvullingen geven op waar, wie en hoe je in het proces inbreng kan hebben. Met de belangen willen wij heel degelijk rekening houden. Tegelijkertijd gaat wel om het zoeken van evenwicht tussen allerlei belangen. Uiteindelijk moeten wij een keuze maken waar het evenwicht het beste ligt. Dit ontwikkelplan verdient een compliment omdat het echt geprobeerd heeft zo veel mogelijk alle aspecten van de ingewikkelde puzzel op tafel te leggen en daarin een goed evenwicht te vinden, die een kwaliteitssprong voor de komende jaren belooft. Het maakt heel erg blij; hiermee wordt richting gegeven aan de toekomst van dit mooie gebied, waar zo veel mensen graag komen en wonen. Ik ben ook blij dat de Rotte van oorsprong tot dam staat opgenomen. Vanuit Rotterdam gaan wij onze eigen inbreng daaraan verbinden.”

Uitvoeringsprogramma

Op basis van het ontwikkelplan maken we een uitvoeringsprogramma, waarin we projecten opnemen om uitvoering te geven aan de ambities uit het ontwikkelplan. Hierin worden niet alleen projecten opgenomen van het recreatieschap, maar ook van andere organisaties. Samen maken we het gebied nog mooier en klaar voor de toekomst!

Meer weten?

Algemene informatie over het ontwikkelplan staat op de projectpagina van het ontwikkelplan op de website van het recreatieschap Rottemeren. De link naar het Ontwikkelplan staat onder het kopje meer informatie.

Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account