Honden in de Rottemeren

Honden bezitters zijn trouwe bezoekers van onze gebieden. Vaak komen zij dagelijks, of meerdere keren per week langs en lopen dan hun vaste route. Hondenbezitters leveren veelal een positieve bijdrage waar wij als beheerders iets aan hebben: ze signaleren dingen, ze zijn betrokken bij het gebied en rapporteren allerlei zaken die voor ons als beheerders van groot belang zijn. Helaas komt het ook voor dat een klein deel van de honden (eigenaren) voor veel overlast zorgen.

Wet Natuurbeheer

Sinds enkele jaren wordt er nogal wat overlast ervaren van honden in bepaalde gebieden van de Rottemeren. Regelmatig krijgen we zowel van hondenbezitters als van niet hondenbezitters klachten. Zelf zie ik regelmatig honden door het riet, oevers, grasvelden en bos struinen, jagend achter vogels, konijnen, hazen en ander wild. Af en toe vinden we doodgebeten zwanen, ganzen of andere dieren. Zeker nu tijdens het broedseizoen is het belangrijk dat vogels ongestoord kunnen broeden en hun jongen kunnen grootbrengen. Daarnaast is de nieuwe wet Natuurbeheer overduidelijk. Dieren mogen niet gestoord worden bij hun nesten, rustplaatsen en foerageer gebieden. Gebeurt dat wel dan verzaakt de beheerder zijn wettelijke plicht.

broedgebied plas dras

Toename honden

Maar niet alleen vanwege het natuurbeschermingsaspect is betere regulering nodig. In de Rottemeren is een duidelijke toename te zien van honden uit andere gebieden, waar steeds vaker hondenverboden worden ingesteld. Veel mensen werken in verband met het coronavirus thuis. Hebben meer tijd voor een hond, die ze dan ook aanschaffen. Ook hondenuitlaatservices maken meer en meer gebruik van de Rottemeren. Kortom, we zien dagelijks steeds meer honden in het gebied.

honden in het plas dras gebied

Andere recreanten

Daarnaast zijn andere recreatievormen ook nog eens sterk toegenomen. Er zijn meer mountainbikers, hardlopers, wandelaars en ruiters bij gekomen. Bezoekers vinden het niet fijn te moeten zonnebaden, spelen of barbecueën in gebieden waar even geleden honden zijn uitgelaten. Van al deze bezoekers krijgen we regelmatig klachten over loslopende honden.

Meer woningen

De komende jaren wordt er een stevige toename aan woningen verwacht in de directe omgeving van de Rottemeren. Dat betekent binnen afzienbare tijd nog meer recreanten en honden. Anticiperend op de toekomst en wetend wat er momenteel speelt ontkomen we er dus niet aan om het één en ander nu beter te regelen.

Ontwikkelingsplan

Binnen afzienbare tijd wordt vanuit het ontwikkelingsplan Landschapspark de Rotte,  het hondenbeleid opnieuw tegen het licht gehouden. Met de verschillende stakeholders, hondenbezitters en hondenuitlaatservices  zullen dan participatie bijeenkomsten worden georganiseerd over het hondenbeleid en hoe dit er in de toekomst uit gaat zien.

honden plas dras gebied
plas/drasgebied Eendragtspolder

Nieuwe regels

Vooruitlopend daarop hebben we het bestuur van het recreatieschap gevraagd alvast een besluit te nemen over drie gebieden waar de overlast van honden het grootst is. Namelijk;

 1. Plas dras gebied Eendragtspolder.
  1. In de Kern een hondenverbod met uitzondering van de als zodanig aangegeven verharde en half verharde paden, mits de honden aangelijnd zijn.
  2. Twee vrije uitrengebieden rond de kern van het plas dras gebied.
 2. Runderen eiland Lage Bergse Bos.
  1. Aanlijn plicht voor het gehele eiland.
 3. Nessebos.
  1. Jaarrond hondenverbod.

Eind maart jl. heeft het bestuur ingestemd met deze maatregelen..

Het is allerminst de bedoeling om de Rottemeren onaantrekkelijk te maken voor honden. Maar gezien de toenemende druk van recreanten, honden en herwaardering van natuurwaarden is betere regulering noodzakelijk. Waarbij uitbreiding van de gebieden natuurlijk het mooiste  zou zijn.

Bron: Dick van Stegeren, Staatsbosbeheer

Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account