Enquête vaarnetwerk De Rotte

Het Vaarnetwerk de Rotte lanceerde in 2017. In de regio Rotterdam kun je sindsdien varen van knooppunt naar knooppunt met kajuitboot, sloep of kano. Om het gebruik van het vaarnetwerk te stimuleren en het netwerk nog aantrekkelijker te maken, startte Recreatieschap Rottemeren een vervolgproject. Daar is input voor nodig! Help mee het vaarnetwerk te verbeteren en vul de enquête in. 

Stimuleren watersport

De Rotte is de ruggengraat van de Rottemeren. Daarnaast heeft recreatiegebied Rottemeren nog veel meer water waar je kunt watersporten, zoals de Zevenhuizerplas, de Eendragtspolder en de plassen in het Lage en Hoge Bergse Bos. De vaarverbindingen naar en van de omliggende wateren die de Rotte verbindt met de Hollandse IJssel en de Rotterdamse Schie zijn ook belangrijk. Evenals de vaarverbindingen naar de Kralingse Plas en de Bergse Plassen.

Met het verbeteren van dit vaarnetwerk wilt Recreatieschap Rottemeren de watersport stimuleren en zorgen dat nog meer mensen kunnen genieten en sporten op het water.

Enquêtes en andere onderzoeken

Om meer over de wensen van de watersporters in het gebied te weten te komen hebben zij een (digitale) enquête opgesteld met vragen over het vaargebied De Rotte. Met deze enquête willen zij de voldoende doelen bereiken:

  • Verbeteren van routes
    Ze onderzoeken waar ze routes kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door de bedieningstijden van bruggen en sluizen te verbeteren. Ook gaan ze een haalbaarheidsonderzoek doen naar het opheffen van fysieke knelpunten in het vaarnetwerk, zoals te lage bruggen. Bovendien kijken ze of ze het vaarnetwerk kunnen uitbreiden.
  • Verbeteren voorzieningen
    Het varen wordt aantrekkelijker als er meer voorzieningen zijn langs de routes. Voorbeelden zijn overdraagplaatsen voor kano’s, aanlegsteigers voor sloepen en kajuitboten, een extra trailerhelling om boten te water te laten en elektrische oplaadpunten voor boten om schoner en stiller varen te promoten. In overleg met belanghebbenden maken ze hiervoor plannen en bespreken ze welke voorzieningen ze alvast uit kunnen voeren.
  • Promotie Varen op de Rotte
    Ze willen graag dat nog meer mensen op de hoogte zijn van de mogelijkheden om te varen op de Rotte en omgeving. Daarom kijken ze op welke manier ze het varen extra kunnen promoten, bijvoorbeeld door informatie te ontsluiten op internet en via artikelen in watersportbladen. Daarnaast willen ze overlast door de watersport voor omwonenden beperken door watersporters via een campagne te attenderen op de regels.

Klik hier om naar de enquête te gaan.

Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account