Eerste deelprojecten Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos afgerond

De entree naar het Lage Bergse Bos toe bij de Henriette Bosmanslaan in Rotterdam heeft een opknapbeurt gehad. De afgelopen maanden is er hard gewerkt door Recreatieschap Rottemeren, Staatsbosbeheer en aannemer AK Barendregt om dit deelproject van de Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos af te ronden. Daarnaast is er ook een deelproject beplanting voltooid waarbij ruim ca 1 HA bos is aangeplant, deels bij de Bosweg en deels bij de Henriette Bosmanslaan.

Kwaliteitsimpuls

Recreatieschap Rottemeren gaat het Lage Bergse Bos nog aantrekkelijker maken voor natuur en recreatie. Via een kwaliteitsimpuls wordt het Lage Bergse Bos omgevormd tot een gebied met robuuster bos, grotere biodiversiteit en meer eigentijdse recreatievoorzieningen. Met het realiseren van deze entrees en de aanleg van de eerste stukjes nieuw bos is de eerste stap gezet met het toekomstbestendig maken van het Lage Bergse bos. Dankzij een extra financiële bijdrage van de deelnemende gemeentes van het Recreatieschap Rottemeren, Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas kan de kwaliteitsimpuls op een mooie manier worden uitgevoerd.

Deelprojecten

Via deelprojecten wordt de kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos de komende jaren stap voor stap gerealiseerd. Met het opknappen van de entree bij de Henriette Bosmanslaan en het planten van nieuw bos zijn nu de eerste deelprojecten afgerond. Bij de entree zijn nieuwe bosvakken ingeplant met diverse soorten bomen en struiken. Er zijn solitaire bomen van grotere afmeting op en rond de grasvelden neergezet. Daarnaast is er een sport- en recreatieveld aangelegd, die gebruikt kan gaan worden door doelgroepen die nu veelal gebruik maken van de Bokkenplaats. Nieuwe banken en picknicksets zorgen voor een nieuwe luxe uitstraling. De omliggend grasvelden worden als de omstandigheden daartoe gunstig zijn binnenkort nog ingezaaid met bloemrijk grasland. Ook is de paden en wegen structuur vernieuwd waarbij er een nieuw fietspad en voetpad is aangelegd en de ruiterpaden zijn aangepast.

Komende periode                                                                                                                                  

De komende jaren zullen op verschillende momenten in de tijd nieuwe deelprojecten van de kwaliteitsimpuls worden opgestart, uitgevoerd en afgerond. Soms zullen deelprojecten (deels) gelijktijdig worden gerealiseerd. Zo is er nu al gestart met de voorbereidingen van het deelproject wegen en paden en zal er binnenkort gestart worden met het verwezenlijken van het eilandenrijk op het rundereiland. Daarnaast komt er een deelproject voor de parkeerplaatsen, waarbij sommige parkeerplaatsen  worden opgeheven en omgevormd tot bos en andere parkeerplaatsen heringericht worden. Ook komt er een deelproject beschoeiingen waarbij de waterkanten opnieuw ingericht worden. Met enige regelmaat laten wij weten hoe het staat met de voortgang van de kwaliteitsimpuls. Maar beter nog kunt u zelf gaan kijken en genieten hoe het Lage Bergse Bos zich de komende jaren ontwikkeld.

Meer informatie over de kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos kun je vinden op de website van Recreatieschap Rottemeren, https://www.recreatieschaprottemeren.nl/projecten/kwaliteitsimpuls+lage+bergse+bos

Bron: Staatsbosbeheer

Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account