Aanpak fietspaden rondom de Rotte

Recreatieschap Rottemeren legt een fietsverbinding aan in de zogenoemde ‘2e ring’ fietspaden in het Rottemeren gebied met als doel de bestaande fietsverbinding langs de Rotte te ontlasten en het verbeteren van de veiligheid van fietsers in het Rottemerengebied. Dinsdag 2 juni zijn de werkzaamheden gestart en ze zullen tot ongeveer eind juli duren

De fietsverbindingen worden aangelegd in de omgeving van Bergschenhoek met de verbreding van het fietspad van de Rottebandreef en de Kooilaan in Bleiswijk. 

Veiligheid fietsers

Met de aanleg van de ontbrekende schakel in de fietsverbinding kunnen snelle en langzame fietsers gescheiden van elkaar gebruik kunnen maken van de recreatieve routes. Hiermee wordt de veiligheid en de rustbeleving voor iedereen verbeterd!
 
Het project omvat het ontwerpen en realiseren van een ontbrekende schakel van ca. 700 m. nieuwe fietsverbinding in de zogenoemde ‘2e ring’ fietspaden in het Rottemeren gebied. Met deze nieuwe verbinding wordt het fietspad dat langs de Rotte loopt ontzien.

Het dagelijks bestuur van het recreatieschap heeft besloten om het groot onderhoud aan het bestaande fietspad langs de Rottebandreef gelijktijdig uit te voeren met de aanleg van de ontbrekende schakel in de fietsverbinding. Om het nieuwe fietspad goed te laten aansluiten wordt het bestaande fietspad verbreed van 3 naar 3,5 meter. Door beide opgaven gelijktijdig uit te voeren worden de middelen efficiënt ingezet en wordt de overlast voor de omgeving beperkt. De nieuwe fietsverbinding wordt goed ingepast in het landschap. 

Er komt een lokale omleiding voor fietsers via de Rottedijk. Ten behoeve van de fietsomleiding komt op de Rottebandreef een tijdelijke versmalling over ongeveer 100m, waarbij auto’s door middel van een voorrangssituatie om beurten het vak kunnen passeren. Automobilisten kunnen hier enige hinder van ondervinden.

Samenwerking

De aanleg van de verbinding wordt mede gefinancierd door de Landschapstafel Hof van Delfland. Het Hof van Delfland is bovendien de bron voor dit artikel.

Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account