Aandacht voor WielerRotte

Afgelopen zondag 24 april wezen boswachters van Staatsbosbeheer racefietsers op de mogelijkheid om gebruik te maken van de WielerRotte. De WielerRotte is een alternatieve route voor wielrenners waar zij lekker kunnen fietsen, zonder tot overlast te zijn van de bewoners van de Rottekaden of andere recreanten. Vorig jaar juli was de officiële opening van de WielerRotte, maar nu met de start van het nieuwe seizoen wil het Recreatieschap deze alternatieve route voor racefietsers nog eens extra onder de aandacht brengen. Vanaf de brug over de Rotte bij de A12 gaven de boswachters voorlichting over de route en deelde folders en bidons uit.

De WielerRotte

De WielerRotte loopt van de Molenlaan tot de A12 over de fietspaden langs de Rottebandreef, de Kooilaan en door de Bleiswijkse Fles. De WielerRotte is te herkennen aan groene markeringen op de weg in de vorm van een racefietser. Informatieborden verzoeken de wielrenners om deze route te volgen en markeringen met spelende kinderen wijzen de wielrenners er op dat ze op de verkeerde route zitten.

Het initiatief 

Het is op mooie dagen druk op de Rottekaden. Er wandelen mensen, spelen kinderen er fietsen bejaarden, recreanten en kinderen. Er is veel ergernis over wielrenners die hier met grote groepen en met volle vaart doorheen rijden. De gemeente en het Recreatieschap Rottemeren krijgen hier veel klachten over. De wielrenners zijn ook niet gelukkig met dit negatieve imago en hebben vorig jaar dan ook samen met de provincie Zuid-Holland de campagne ikfietsbeschaafd.nl opgestart en daarnaast meegewerkt aan het initiatief van het recreatieschap om een alternatieve route voor wielrenners aan te duiden.

Geen wetgeving

Er is in Nederland geen wetgeving die het mogelijk maakt om wegen voor specifieke soorten fietsers te verbieden. Er is ook geen maximumsnelheid voor fietsers. Verkeersmaatregelen als verkeersdrempels of sluizen zijn hinderlijk en gevaarlijk voor andere gebruikers en een uitdaging voor de wielrenners. De wegbeheerder heeft daarom weinig andere mogelijkheden dan een appel te doen op het verantwoordelijkheidsgevoel van de wielrenners om een andere route te volgen. Dat de wielrenners hier gehoor aan willen geven blijkt wel uit de medewerking die de verenigingen hieraan hebben gegeven.

Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account