Baggerdepot wordt bloemrijk grasland

Boswachter Dick van Stegeren blogt over wat hem bezig houdt. Deze blog gaat over het baggerdepot.

Het tijdelijke baggerdepot dat werd gebruikt voor de opslag van het slib dat vrij kwam bij de natuurherstel werkzaamheden van de Bleiswijkse Zoom wordt binnenkort zaai klaar gemaakt. Na opdrogen wordt het voormalige baggerdepot netjes vlak gemaakt en vervolgens geëgaliseerd. Dan wordt er een zaaibed gemaakt waarna er half april eenmalig gerst wordt ingezaaid. Na de oogst wordt deze 5 hectare definitief ingezaaid met een bloemrijkgraslandzaadmengsel.

Gunstige invloed

Het eenmalige inzaaien met gerst heeft een gunstige invloed op de bodemgesteldheid omdat het de structuur van de bodem verbeterd. Daarnaast wordt op deze manier  ook een oud Hollandse gerstsoort in stand gehouden. Afhankelijk van het succes van de oogst zal na het deel dat nodig is voor het (historisch) graanarchief de rest van de oogst lokaal ingezet worden voor de productie van bijvoorbeeld traditioneel brood of bier.

Goed voor de biodiversiteit

Daarnaast zitten er in die oude graansoorten ook nog vaak resten van oude akkerbloemen die in modern geteelde granen niet meer voorkomen. Insecten en bijen profiteren van die bloemen en vervolgens dienen die insecten weer als voedsel waarmee vogels hun jongen voeden.

bloemrijk grasland

Succes oogst

Het succes van de akker is afhankelijk van de weersgesteldheid en in hoeverre muizen, duiven en andere vogels de akker met rust laten. Half april wordt er oud Hollandse zomergerst ingezaaid.  Na verwachting kan er dan rond begin augustus geoogst worden. Het stoppelveld dat achter blijft na de oogst wordt vervolgens ondergespit en kort daarna ingezaaid met diverse soorten bloemrijkgraslandzaadmengsels. De bloemen die in het voorjaar gaan bloeien op deze graslanden zijn belangrijk als voedselvoorziening voor insecten en bijen en zorgen hiermee voor een grotere biodiversiteit in de Bleiswijks Fles.

Natuur Herstel

Het baggerdepot in de Bleisweikse Fles is ontstaan doordat er verschillende maatregelen nodig waren om de waterkwaliteit in de Bleiswijkse Zoom te verbeteren om daarmee de zwemgelegenheid, natuurwaarden en de biodiversiteit van het gebied te waarborgen. Eén van die maatregelen was het verwijderen van slib van de bodem en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Voor de opslag van de vrijkomende bagger was een depot nodig. Nu met het opheffen van het depot en het inzaaien ervan is de laatste hand gelegd aan dit mooie project waarbij de balans  tussen wat er groeit en bloeit, de waterkwaliteit en biodiversiteit in het gebied weer een stuk verbeterd is.

Dankzij de goede samenwerking tussen Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Recreatieschap Rottemeren,  gemeente Lansingerland en Staatsbosbeheer heeft hier een mooi stukje natuurherstel plaats gevonden.

Bron: Dick van Stegeren, Staatsbosbeheer

Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account