Recreatieschap Rottemeren creëert komend half jaar in samenwerking met Rijkswaterstaat zo’n 2,5 hectare aan extra waterpartijen in recreatiegebied Rottemeren in Bergschenhoek. Deze watercompensatie is nodig vanwege de aanleg van de A16 Rotterdam door het Lage Bergse Bos. Aannemer GKB legt tussen 21 november 2018 en juni 2019 de extra sloten en ondiepe plassen aan.

Nut en noodzaak

De aanleg van de Rijksweg A16 Rotterdam door het Lage Bergse Bos heeft tot gevolg dat het grondoppervlak wordt verhard met asfalt, bovendien verdwijnen enkele sloten. De hoeveelheid grond die regenwater kan opnemen, neemt af. Daarom is in hetzelfde peilgebied extra ruimte nodig waar water kan worden vastgehouden, bijvoorbeeld in sloten of ondiepe plassen. Dit wordt watercompensatie genoemd. Recreatieschap Rottemeren gaat deze watercompensatie voor Rijkswaterstaat uitvoeren.

Watercompensatie Overzicht drie locaties

Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account