Recreatieschap Rottemeren wilt het recreatiegebied Rottemeren beter herkenbaar, beter zichtbaar en aantrekkelijker maken. Ze willen bezoekers informeren in welk(deel)gebied ze zijn, dat ze er welkom zijn en welke recreatiemogelijkhedener zijn. Daarom laten ze nieuwe bewegwijzering ontwerpen voor wandelaars,fietsers en autoverkeer, passend bij het gebied. Projectleider Monique Banus vertelt hoe ze deze klus aanpakt.

“Dit project doen we niet alleen, we werken samen met de gemeenten Rotterdam,Lansingerland en Zuidplas en met Ondernemersvereniging de Rottemeren, wantook zij hebben er belang bij dat de bewegwijzering op orde is.”

“De opzet was om recreanten vanaf de oevers van de Rotte te verwijzen naar deactiviteiten, bezienswaardigheden en ondernemers in de Rottemeren. Maar alrondrijdend door het gebied constateerden we dat de huidige bewegwijzeringwel erg rommelig en gedateerd is en dat er een wildgroei is aan bordjes vanderden. De gemeenten en ondernemers vinden het daarom een goed plan dat we ook aan de slag gaan met de bewegwijzering vanaf de buitengrenzen naar dedeelgebieden. Het liefst hadden we die jaren zeventig witte borden met groeneletters er meteen uitgetrokken, maar niet alle ondernemers vonden dat een goedidee, bleek uit een enquête.”

“Afgelopen voorjaar zijn de informatiepanelen in de Rottemeren vervangen en isde marketingcampagne ‘Ook dit is de Rotte’ gestart. Beide vormen het vertrekpuntvoor de nieuwe bewegwijzering. Zo willen we ervoor zorgen dat alles bij elkaarpast en elkaar versterkt. We zetten in op een helder, inspirerend en origineel ontwerpvoor de bewegwijzering.”

“We hebben bureau Blom&Moors gevraagd om het bewegwijzeringsplan temaken en de bewegwijzering te ontwerpen. Zij hebben veel ervaring, ik wasonder de indruk van hun projecten. Ze werken samen met communicatiebureauRaakvlak. We hebben onlangs kennis gemaakt en ze meteen uitgedaagd om hetaantal bordjes in de Rottemeren te reduceren. Uit het recreantenonderzoek van deprovincie Zuid-Holland blijkt dat zo’n 40% van de recreanten per fiets komt en 40%met de auto, daar houden ze rekening mee. Zij buigen zich nu over de bewegwijzeringssystematieken werken deze uit voor het Hoge Bergse Bos. Eind oktoberpresenteren ze die aan de gemeenten, ondernemersvereniging en ons. We zijnreuze benieuwd wat het gaat worden.”

“We streven ernaar dat de bewegwijzering voor het komende recreatieseizoengerealiseerd is. We zijn pas tevreden als onze bezoekers de voorzieningen, derecreatieondernemers en de deelgebieden makkelijker kunnen vinden, zich erwelkom voelen en de uitstraling van het gebied is verbeterd.”

Bewegwijzering Werkbezoek team Bewegwijzering 1 entree Hoge Bergse Bos

Foto: Werkteam bewegwijzering

Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account