Essentaksterfte

Noodkap in het Hoge Bergse Bos

Staatsbosbeheer voert de komende periode een noodkap uit vanwege de essentaksterfte in het Hoge Bergse Bos. Dit gebeurt op twee percelen waarin de essen zo slecht zijn dat ze spontaan kunnen omvallen. Om de veiligheid van recreanten te kunnen garanderen, verwijdert Staatsbosbeheer tussen nu en half maart de essen op deze twee percelen. Het eerste perceel ligt ten oosten van parkeerterrein de Dassenplaats. Het tweede ligt aan het Ivoorzwampad, onder de heuvel met daarop het kunstwerk van de omgekeerde spoortunnel.

Essentaksterfte                                                                                                                              

Sinds een jaar of tien worden in heel Nederland essen ziek ten gevolge van de essentaksterfte, een schimmeltje dat via de bladeren de es binnenkomt en de boom ziek maakt. Omdat de impact van de essentaksterfte groot is in de Rottemeren, wordt jaarlijks één deelgebied aangepakt. Het Hoge Bergse Bos is in 2021 aan de beurt. Echter vanwege de snelle achteruitgang van de essen bij de Dassenplaats en onder de Spoortunnel grijpt Staatsbosbeheer in die percelen nu vast in.

Planning

In februari en maart worden de zieke essen verwijderd. Vóór het broedseizoen, dat half maart begint, vindt de daadwerkelijke kap plaats. Daar waar grote open plekken ontstaan worden zo snel mogelijk nieuwe bomen en struiken geplant.  Het exacte moment van planten is afhankelijk van weers- en terreinomstandigheden en de beschikbaarheid van bosplantsoen. Waarschijnlijk zal dat gebeuren ergens tussen november 2019 en maart 2020.

Tijdens de werkzaamheden kunnen voor jullie veiligheid paden tijdelijk afgesloten zijn.

Werkzaamheden Linker Rotte Kade

Werkzaamheden Linker Rottekade

Prettiger fietsen en wandelen langs de Rotte, dat is het doel van de werkzaamheden aan de Linker Rottekade in Rotterdam.

Meer groen en ruimte voor fietsers en voetgangers.

De Linker Rottekade krijgt een flinke opknapbeurt. Onder meer vernieuwing van riool en tramsporen. Maar ook komen er bredere fiets-en wandelpaden en meer groen aan de waterkant. Zo loopt en fiets je straks nog prettiger langs dit deel van de Rotte. De aanleg van groen en wandel- en fietsroutes wordt mogelijk gemaakt door het Programma Rivieroevers van Gemeente Rotterdam. Dit is een programma om de rivieren Rotte, Schie en Nieuwe Maas aantrekkelijker te maken. Een van de doelen is meer groen en ruimte voor fietsers en voetgangers. Dat wordt dus nu gerealiseerd op de Linker Rottekade. Dankzij nieuwe oversteekplaatsen wordt de kade beter toegankelijk.

Gereed

De werkzaamheden startte in augustus 2018. Het werk is naar verwachting in april 2019 klaar. Houd de pagina 'Vervanging tramsporen en riool Linker Rottekade' op de website van de gemeente Rotterdam in de gaten voor actuele informatie.

Programma Rivieroevers Linker Rottekade

Programma Rivieroevers Linker Rottekade

Hooglander Lage Bergse Bos

Kwaliteitsimpuls zorgt voor aantrekkelijker Lage Bergse Bos

Recreatieschap Rottemeren wil recreatiegebied Lage Bergse Bos aantrekkelijker maken voor recreanten. Veel bezoekers vinden het bijzonder dat er vlak bij de stad zo’n bosrijk gebied ligt. Echter, sinds de aanleg in de jaren zeventig is het haast niet veranderd, terwijl het gebruik wel is veranderd. Een kwaliteitsimpuls gaat zorgen voor een gevarieerder gebied waar meer te zien en te ontdekken is en waar je het bos nog meer kunt beleven. Ontwerpbureau Hosper heeft hiervoor een schetsontwerp gemaakt in samenwerking met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het schetsontwerp betreft het hele Lage Bergse Bos, met uitzondering van het tunneldak van de A16 Rotterdam, waarvoor aannemerscombinatie De Groene Boog in opdracht van Rijkswaterstaat een apart ontwerp maakt.

Eilandenrijk, Park en Bosrand

Het Lage Bergse Bos kent drie karakters: Eilandenrijk, Park en Bosrand. Het plan is om deze karakters te versterken en uit te breiden. In het Eilandenrijk gaan waterrijk bos en hogere, droge gebieden elkaar afwisselen. Je kun er struinend over kleine paadjes de natuur ontdekken. Spelen, relaxen, picknicken en barbecueën doe je in het Park. Gemaaid gazon, bloemrijke grasvelden en hier en daar een boom waar je noten of kastanjes kunt rapen, zorgen voor variatie. In het Park zijn de twee restaurants, de molenstompen en de speelvallei te vinden. De Bosrand, bestaand uit robuust en gevarieerd bos, omarmt het Lage Berge Bos. Hierin liggen de entrees naar het gebied en de parkeerplaatsen voor de bezoekers.

Recreatief programma

Plannen om het recreatieve aanbod uit te breiden zijn er ook. Bijvoorbeeld met een stadswijngaard, een belevingsroute of een fitnessparcours. Ook is er ruimte voor een kleinschalige maatschappelijke functie, zoals kinderdagopvang, dagbesteding voor ouderen of scouting en krijgt de speelvallei mogelijk extra speelgelegenheid. Welk recreatieve aanbod er daadwerkelijk bijkomt, gaan we nog uitzoeken.

Schetsontwerp downloaden

De visie en het bijbehorende schetsontwerp voor de kwaliteitsimpuls in het Lage Bergse Bos zijn te downloaden van tinyurl.com/visieLBB. Op dit moment wordt het schetsontwerp uitgewerkt tot een gedetailleerder voorlopig ontwerp. Ook dat bespreken we met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en met gemeente Rotterdam en Lansingerland. Daarna volgt het definitief ontwerp, dat naar verwachting komende zomer klaar is. Dan wordt duidelijk of alle plannen haalbaar en uitvoerbaar zijn.

Relatie met A16 Rotterdam en essentaksterfte

Het Recreatieschap Rottemeren wilde het Lage Bergse Bos al een poos een kwaliteitsimpuls geven, maar wilde afwachten hoe het A16-tracé zou gaan lopen. Nu dat bekend is, kunnen we aan de slag. Aannemerscombinatie De Groene Boog legt in opdracht van Rijkswaterstaat de A16 Rotterdam aan en richt daarbij het dak van de tunnel door het Lage Bergse recreatief in. Dit doet ze op basis van het schetsontwerp voor de inpassing van de A16 in het Lage Bergse Bos, dat eerder is gemaakt in overleg met belanghebbenden, waaronder het schap. De plannen voor de kwaliteitsimpuls stemmen we uiteraard goed af op die van het tunneldak, zodat het totale gebied aantrekkelijk wordt en paden, beplanting en recreatieve voorzieningen goed op elkaar aansluiten.

De essentaksterfte heeft invloed op de kwaliteitsimpuls in het Lage Bergse Bos. Vanwege deze agressieve schimmelziekte moeten in 2019 veel essen gekapt worden. Hierdoor duurt het langer voor we een robuuste Bosrand kunnen realiseren. Het biedt ons wel de kans om bij de nieuwe beplanting te kiezen voor een variatie aan boomsoorten, passend bij de drie karakters van het Lage Bergse Bos.

Kwaliteitsimpuls Lage Bergse Bos

[Artist impressions die de gewenste sfeer voor de Bosrand (1), het Park (2) en het Eilandenrijk (3) weergeven. Ze zijn niet bedoeld als realistische weergave van de eindsituatie.]

Watercompensatie

Watercompensatie in recreatiegebied

Recreatieschap Rottemeren creëert komend half jaar in samenwerking met Rijkswaterstaat zo’n 2,5 hectare aan extra waterpartijen in recreatiegebied Rottemeren in Bergschenhoek. Deze watercompensatie is nodig vanwege de aanleg van de A16 Rotterdam door het Lage Bergse Bos. Aannemer GKB legt tussen 21 november 2018 en juni 2019 de extra sloten en ondiepe plassen aan.

Nut en noodzaak

De aanleg van de Rijksweg A16 Rotterdam door het Lage Bergse Bos heeft tot gevolg dat het grondoppervlak wordt verhard met asfalt, bovendien verdwijnen enkele sloten. De hoeveelheid grond die regenwater kan opnemen, neemt af. Daarom is in hetzelfde peilgebied extra ruimte nodig waar water kan worden vastgehouden, bijvoorbeeld in sloten of ondiepe plassen. Dit wordt watercompensatie genoemd. Recreatieschap Rottemeren gaat deze watercompensatie voor Rijkswaterstaat uitvoeren.

Watercompensatie Overzicht drie locaties

Werkteam Bewegwijzering

Nieuwe bewegwijzering voor recreatiegebied

Recreatieschap Rottemeren wilt het recreatiegebied Rottemeren beter herkenbaar, beter zichtbaar en aantrekkelijker maken. Ze willen bezoekers informeren in welk(deel)gebied ze zijn, dat ze er welkom zijn en welke recreatiemogelijkhedener zijn. Daarom laten ze nieuwe bewegwijzering ontwerpen voor wandelaars,fietsers en autoverkeer, passend bij het gebied. Projectleider Monique Banus vertelt hoe ze deze klus aanpakt.

“Dit project doen we niet alleen, we werken samen met de gemeenten Rotterdam,Lansingerland en Zuidplas en met Ondernemersvereniging de Rottemeren, wantook zij hebben er belang bij dat de bewegwijzering op orde is.”

“De opzet was om recreanten vanaf de oevers van de Rotte te verwijzen naar deactiviteiten, bezienswaardigheden en ondernemers in de Rottemeren. Maar alrondrijdend door het gebied constateerden we dat de huidige bewegwijzeringwel erg rommelig en gedateerd is en dat er een wildgroei is aan bordjes vanderden. De gemeenten en ondernemers vinden het daarom een goed plan dat we ook aan de slag gaan met de bewegwijzering vanaf de buitengrenzen naar dedeelgebieden. Het liefst hadden we die jaren zeventig witte borden met groeneletters er meteen uitgetrokken, maar niet alle ondernemers vonden dat een goedidee, bleek uit een enquête.”

“Afgelopen voorjaar zijn de informatiepanelen in de Rottemeren vervangen en isde marketingcampagne ‘Ook dit is de Rotte’ gestart. Beide vormen het vertrekpuntvoor de nieuwe bewegwijzering. Zo willen we ervoor zorgen dat alles bij elkaarpast en elkaar versterkt. We zetten in op een helder, inspirerend en origineel ontwerpvoor de bewegwijzering.”

“We hebben bureau Blom&Moors gevraagd om het bewegwijzeringsplan temaken en de bewegwijzering te ontwerpen. Zij hebben veel ervaring, ik wasonder de indruk van hun projecten. Ze werken samen met communicatiebureauRaakvlak. We hebben onlangs kennis gemaakt en ze meteen uitgedaagd om hetaantal bordjes in de Rottemeren te reduceren. Uit het recreantenonderzoek van deprovincie Zuid-Holland blijkt dat zo’n 40% van de recreanten per fiets komt en 40%met de auto, daar houden ze rekening mee. Zij buigen zich nu over de bewegwijzeringssystematieken werken deze uit voor het Hoge Bergse Bos. Eind oktoberpresenteren ze die aan de gemeenten, ondernemersvereniging en ons. We zijnreuze benieuwd wat het gaat worden.”

“We streven ernaar dat de bewegwijzering voor het komende recreatieseizoengerealiseerd is. We zijn pas tevreden als onze bezoekers de voorzieningen, derecreatieondernemers en de deelgebieden makkelijker kunnen vinden, zich erwelkom voelen en de uitstraling van het gebied is verbeterd.”

Bewegwijzering Werkbezoek team Bewegwijzering 1 entree Hoge Bergse Bos

Foto: Werkteam bewegwijzering

Winter in het Lage Bergse Bos

Het Lage Bergse Bos kleurde wit deze winter. En hoe kan je daar beter van genieten door naar buiten te gaan. Check het filmpje en zie hoe anderen de sneeuw beleefde. 

Lees meer...
Boswachter Jonathan Leeuwis

Snacken in de natuur

Boswachter Jonathan Leeuwis blogt over wat hem bezig houdt. Deze blog gaat over snacken in de natuur!

Dat we in ons land vele wilde plantensoorten hebben is waarschijnlijk voor niemand een verassing, maar wist je dat veel van die planten ook heel goed eetbaar zijn?! In juni organiseert Staatbosbeheer in het kader van de 12 Buitengewone Belevenissen in heel het land wildpluk excursies. Ook de Rottemeren en het Bentwoud komen hierbij aan bod. Hoog tijd om mij dus eens even in dit boeiende onderwerp te verdiepen!
 

Het is leuk!

Wildplukken is iets waar ik me nooit zo me bezig hield. Ik vond het altijd maar vreemd, mensen die “onkruid” gingen eten. Ondertussen is mijn mening aardig bijgesteld, sterker nog, ik begin het stiekem eigenlijk wel leuk te vinden! Doordat dit onderwerp deel is geworden van Proef de natuur als 1 van de 12 Buitengewone Belevenissen, werd ik eigenlijk bijna “verplicht” om hierover na te denken. Hierdoor kwam ik in contact met Edwin Cornelissen, beter bekend als de Bosbaas. Hij is specialist op het gebied van wildplukken en eten uit de natuur, en heeft in het verleden wel vaker excursies in het Bentwoud gegeven. Samen hebben we gekeken wat er mogelijk is aan wildpluk activiteiten in de Rottemeren en het Bentwoud. We zijn het veld in gegaan met mijn collega Dick en Edwin heeft ons van alles laten zien en proeven. Man, wat een nieuwe wereld ging er ineens voor mij open! Super veel algemene planten zijn niet alleen maar eetbaar, maar zijn ook nog eens super lekker! Ik ben vanaf dat moment helemaal om, wildplukken is super vet!

Look-zonder-look, super algemeen, en ook nog eens super lekker in bijvoorbeeld een kruidenboter!
 

Respect

Maar goed, dat wildpukken, hoe doe je dat eigenlijk en waar moet je allemaal rekening mee houden? Nou, om te beginnen, heb respect voor de natuur! Zodra je iets plukt, haal je een deel weg uit het ecosysteem. Planten en paddenstoelen zijn het enige voedsel voor dieren. Ook wandelaars willen er graag naar kijken. Kijk daarom goed of er genoeg planten staan. Als er maar een paar staan, laat ze dan gewoon lekker staan. Hiermee zorg je dat je de aanwezige dieren geen voedsel ontneemt. Staat een plant ver van het pad vandaan, loop dan verder en kijk of je hem dichterbij kan vinden. Het laatste wat je natuurlijk wilt is dat je onnodig vegetatie plat stampt of dieren verstoort. En uiteraard, pluk je bijzondere planten nooit uit de natuur. Hiervoor geldt eigenlijk gewoon, laat je gezond verstand spreken!

Waar moet je op letten?

Gezond en lekker eten gratis uit de natuur halen is iets wat natuurlijk erg leuk is om mee bezig te zijn. Je moet alleen wel rekening houden met een aantal punten!

  • Wees zeker dat je de juiste plant hebt! Er zijn erg veel planten goed eetbaar, maar er zijn er ook erg veel die giftig zijn voor ons mensen. Pluk een plant dan ook alleen maar als je echt 100% zeker bent van de determinatie. Bij twijfel, altijd laten staan dus!
  • Let op waar je plukt. Lang niet overal mag je zomaar plukken. Kijk altijd wie de eigenaar van de grond is en vraag toestemming. Bij Staatsbosbeheer in de gebieden mag je wildplukken, maar wel met mate! Pluk op kleine schaal, en alleen voor eigen gebruik.
  • Let op de omgeving. Staat een plant langs een drukke weg, op een plek waar veel honden lopen of op een plek waar ze dichtbij met bestrijdingsmiddelen werken? Laat de plant in deze gevallen gewoon staan en denk goed na of het wel zo gezond is als je daar een plant plukt.
Let op wat je plukt! Deze zeer giftige gevlekte scheerling lijkt erg veel op andere goed eetbare schermbloemen. Wees altijd 100% zeker van je determinatie!

 

Rottemeren en Bentwoud

Ook in mijn eigen gebieden zijn veel eetbare planten te vinden! Sterker nog, het Bentwoud is zelfs ingeplant met veel verschillende eetbare soorten voor mens en dier! Zo kan je in de zomer zelf lekker kersen komen plukken! Daarnaast komen planten zoals de grote brandnetel, kleine veldkers, look-zonder-look, vogelmuur, riet, hondsdraf en wilde peen in grote getalen voor. Super algemene soorten, die je zelf misschien wel als onkruid weg trekt uit de tuin, maar eigenlijk heel goed verwerkbaar zijn in allerlei heerlijke gerechten! Denk bijvoorbeeld aan een lekker soepje, een salade of een kruidenbotertje! Deze heb ik zelf ook gemaakt, en man, wat was dit recept verassend lekker!

Ontdek wat de natuur te bieden heeft

Opgeven voor de wildplukexcursie in de Rottemeren op 29 juni en voor in de vele andere Staatsbosbeheergebieden kan via 12 Buitengewone Belevenissen. In de maand juni is 1 van de 12 Proef de natuur #gewoonbuiten. In de Rottemeren en op 14 september in het Bentwoud geeft Bosbaas Edwin deze wildpluk rondleidingen! Ik kan je uit eigen ervaring beloven, na een tocht met Edwin kijk je heel anders tegen de natuur en sommige planten soorten aan! Laat je zelf ook verwonderen en ontdek wat de natuur je allemaal voor lekkers te bieden heeft!

Meer informatie

Staatsbosbeheer/wildplukken

 

Bron:https://www.boswachtersblog.nl/zuid-holland/2019/05/29/snacken-in-de-natuur/?medium=email

 

 

Vogels kijken in de Rottemeren en het Bentwoud

Boswachter Jonathan Leeuwis blogt over wat hem bezig houdt. Deze blog geeft hij 4 tips over vogels kijken in de Rottemeren en het Bentwoud.

De temperaturen stijgen langzaam, de zon laat zich steeds meer zien en de knoppen aan de bomen schieten stuk voor stuk open, het is lente! Wat mij betreft de mooiste tijd van het jaar. Overal nieuw leven en waar je ook bent in de natuur, er gebeurt altijd wel wat om je heen! Zo ook zeker op het gebied van vogels! De een na de andere zomergast arriveert weer, na zijn overwinteringsgebied, in het warme zuiden. Zo stromen ook de Rottemeren en het Bentwoud weer helemaal vol met vogels! Hier onder 4 leuke vogeltips voor deze tijd van het jaar.

Hoempende roerdompen

De roerdomp, een mysterieuze rietvogel die eigenlijk wel tot ieders verbeelding spreekt! Een prachtige vogel, maar vreselijk moeilijk om te kunnen zien. Als de roerdomp niet wil dat jij hem ziet, dan zie je hem ook echt niet! Hij gaat namelijk in de zogenoemde ‘paalhouding’ staan, waarbij hij zijn nek en zijn snavel recht omhoog trekt. Zo is hij nauwelijks te onderscheiden van de rietstengels om hem heen. Toch merk je vooral in de lente zijn aanwezigheid erg goed! Regelmatig hoor je vanuit het riet een herhaalde diepe bassende roep, “hoemp”, alsof je in een glazen fles blaast. Zodra je dit hoort stop dan even en hou de rietkraag goed in de gaten. Wie weet, met geluk, verlaat hij dan de rietkraag en kan je deze geweldige soort in je kijker krijgen!

Ook een roerdomp zien of horen? Ga er dan vroeg uit en zoek de rietgebieden op. Ook al is de roerdomp een bedreigde broedvogel die op de rode lijst staat, je maakt in de Rottemeren en het Bentwoud best een grote kans om hem aan te treffen. In dit gebied huisvesten er zo’n 5 paren. De meeste kans  maak je in de moeraszone van het Bentwoud, de Eendragtspolder bij Zevenhuizen en het verdronken Populierenbosje aan de Zevenhuizerplas.

Twee goed gecamoufleerde roerdompen waarvan 1 in paalhouding.

De luchtacrobaten van het Bentwoud

Wie nu op een mooie dag het Bentwoud in gaat, kan niet meer om ze heen, de bruine kiekendieven! Ze zijn weer net terug uit het warme Afrika en hebben volop het voorjaar in hun kop! De mannetjes, herkenbaar aan de grijze vleugels en staart en zwarte vleugeltoppen, zijn op dit moment fanatiek bezig met hun baltsgedrag. Dit pakken ze groots uit, ze houden namelijk hele vliegshows! Luid roepend vliegt hij hoog met een diep golvende vlucht. Waarna hij zich ineens laat vallen, een aantal salto’s maakt, een paar kurkentrekkers draait en vervolgens met een hoop kabaal in de rietkraag of in een van de horsten land! Een super spectaculair gezicht! Vorig jaar zijn er in het Bentwoud 6 nesten van de bruine kiekendief geteld, wat erg veel is voor zo’n jong gebied. De vrouwtjes, herkenbaar aan hun donkere uiterlijk en roomwitte kruin, kijken toe en kiezen welk mannetje haar mag bevruchten. Heel speciaal hoeft ze zich echter niet te voelen, mannetjes bruine kiekendieven nemen vaak niet genoegen met 1 vrouwtje. Het zou zomaar kunnen dat haar mannetje nog een second-love heeft.

Nu maak je de grootste kans om deze luchtacrobaten van het Bentwoud te zien. Zodra ergens hoog uit de lucht ineens een hoog “hie-è” klinkt, kijk omhoog! Dit geluid is het teken dat een van de mannen gaat beginnen aan een acrobatische voorstelling. Kijk ook goed boven de velden en rietkragen, kiekendieven jagen namelijk erg laag! Ze zweven rustig over de velden en duiken dan ineens naar benden om een vogel of een klein zoogdier te grijpen. De beste plekken om te kijken zijn rondom parkeerplaats west en rondom het begrazingsgebied met de Schotse Hooglanders.

Mannetje bruine kiekendief

Drukke blauwborsten

Zoals ieder jaar, is ook dit voorjaar de blauwborst 1 van de eerste zomergasten die weer terug is in de Rottemeren en het Bentwoud. Dit laten ze ook erg duidelijk weten! Door felle kleuren en uitbundige zang is dit vogeltje een zeer opvallende verschijning! Je kan momenteel op sommige plekken dan ook bijna niet meer langs een rietkraag of een struwelen groepje lopen, of er zingt een blauwborst in. Ze zijn zelfs zo fanatiek dat ze hele baltsvluchten houden! Het mannetje vliegt luid zingend omhoog en laat zich met gespreide staart en vleugels als een parachute naar beneden zakken. Tijdens deze baltsvlucht is niet alleen de mooie blauwe borst goed te zien, maar ook zijn prachtige oranje staart!

Met dik 100 territoria in het gebied is de trefkans op de blauwborst best groot. De grootste kans maak je vroeg in de ochtend, het moment waarop alle vogels het harst zingen. Als je dan gebieden als de Eendragtspolder, het Populierenbosje bij de Zevenhuizerplas of de rietkragen en jonge struwelen in het Bentwoud bezoekt, durf ik je bijna garantie dat je ze tegen het lijf zult lopen!

Zingende blauwborst

Aalscholvers in het Koornmolengat

Als er een plek is waar het nooit rustig en stil is, is het wel het Koornmolengat bij Zevenhuizen! In dit gebied zit namelijk een grote broedkolonie aalscholvers! De aalscholvers broeden altijd erg vroeg, sommige beginnen al in december! Momenteel zijn er veel jongen te zien, sommige zelfs al zo groot dat ze bijna uitvliegen. Zodra er jonge aalscholvers in een kolonie zijn, is het direct over met de rust. Jonge aalscholvers bedelen heel de dag non-stop om verse vis bij hun ouders. Zodra een van hen op het nest land, duiken de jongen diep de strot van pa of moe in, om zo de vers gevangen vis weer naar buiten te trekken. Als je dit zo op een afstandje bekijkt, krijg je bijna medelijden met de ouders. Je zou er toch bijna eentje uit het nest kieperen?! 😉 Daarna is het niet lang over met de rust. Half april zullen een deel van de aalscholvers beginnen met een tweede legsel, waarmee ze weer tot juni zoet zijn. En let ook goed op, aan de noordkant broeden ook een aantal blauwe reigers. Deze broeden wat later als de aalscholvers en hebben nu net de eerste jongen in het nest zitten.

Mijn tip is om gewoon eens een tijdje te zitten op het dijkje langs het oosten van het Koornmolengat. Vanaf hier heb je een prachtig zicht op de kolonie en kan je met de verrekijker heel goed volgen wat er allemaal gebeurt.

Aalscholverkolonie Koornmolengat

Het is ondertussen wel duidelijk denk ik, er is genoeg te zien en beleven buiten! Dus pak je verrekijker en trek lekker de Rottemeren en het Bentwoud in! Ook organiseert Staatsbosbeheer een vogelexcursie in de Rottemeren, waarin je samen met mij en boswachter Sietze op zoek gaat naar de bijzondere broedvogels die rondom de Zevenhuizerpas zitten. Opgeven kan bij Staatsbosbeheer.

Heel veel plezier in het veld gewenst!

 

Bron: https://www.boswachtersblog.nl/zuid-holland/2019/04/10/vogels-kijken-in-de-rottemeren-en-het-bentwoud-4-vogeltips-in-de-lente/?medium=email

 

 

Boa in het kloppende hart van de buitensport

Boswachter Dick van Stegeren blogt over wat hem bezig houdt. Deze blog gaat over de rol van een Boa in het Hoge Bergse Bos; het kloppend hart van de buitensport in de Rottemeren.

Vandaag een gastblog van mijn collega Bert de Zeeuw boswachter met voornamelijk boa werkzaamheden. Met meer dan 22 jaar ervaring in de Rottemeren kent hij alle in en outs van het gebied. Sinds jaar en dag houdt hij toezicht op uw veiligheid en die van anderen. 

In het Hoge Bergse Bos komen veel verschillende buitensporten samen in dit gebied van de Rottemeren. Sporten zoals kanoën, hardlopen, rolskien, mountainbiken, survivallen en klimmen vinden hier hun weg. Het vertrekpunt is vaak Outdoor-Valley aan de Hoeksekade in Bergschenhoek waar het een komen en gaan is van mensen. Naast sportclubs zijn er ook steeds meer vrije sportbeoefenaars uit de directe omgeving die het gebied weten te vinden. De Rottemeren betekend dat er voor iedereen qua sport veel mogelijkheden zijn. Dit vraagt van ons allen een bepaald gedrag.

Uitkijkpunt Lührs

Want er zijn natuurlijk ook mensen die komen om van de rust en de natuur te genieten. Het schitterende uitkijkpunt Lührs is daar een mooi voorbeeld van. Vanaf grote hoogte kun je het gehele gebied overzien om daarna ditzelfde gebied op de grond te ontdekken. Zo is De Wiebertjes, dat eens een kunstwerk was, nu zichtbaar als natuur- en broedgebied.

Wandelaars en kanoër in het Hoge Bergse Bos

Samen het gebied heel houden

Veel verschillende bezoekers dus in de Rottemeren met ieder zijn eigen activiteiten, wensen en beleving. Het betekend dat dit van ons allen om enkele regels vraagt. Met regels proberen we het gebied ook schoon, heel en veilig te houden voor iedere gebruiker. Voor mountainbikers is er de niet onaangename regel dat zij gebruikmaken van het 7 km lange mountainbikeparcours. Zelf onderhouden de mountainbikers het MTB parcours op vrijwillige basis. Zo kunnen ze elkaar aanspreken op ongewenst gedrag, is er doorgaans een oogje in het zeil en blijft het gebied heel.

Mountainbiker in het Hoge Bergse Bos

Schade, klachten en tips

Nu zie ik nog wel eens wildpaden ontstaan op natuurstroken, in bosvakken of over gazons waardoor onherstelbare schade ontstaat aan het gebied. Dit laatste is niet alleen zonde van het mooie gebied maar levert ook regelmatig klachten op van bijvoorbeeld wandelaars, ruiters en pure  natuurliefhebbers. Buiten het MTB parcours is het fietsen met een mountainbike in de Rottemeren alleen toegestaan op de verplichte fietspaden die zijn aangeduid met blauwe borden en op de onverplichte fietspaden waar geen gemotoriseerd verkeer mag komen. Ruiters dienen weer alleen te rijden op de ruiterpaden. Als die er niet is, rijd je in de berm van de rijbaan. Het zijn verkeersregels waar iedereen zich aan moet houden en dat is wat we natuurlijk allemaal graag zien.

Beschermen, beleven en benutten

Bij Staatsbosbeheer staan we voor beschermen, beleven en benutten. Als boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) proberen we de gebieden van de Rottemeren ook te beschermen door op regels te handhaven.   Tegelijkertijd benutten we het gebied door voorzieningen aan te leggen en deze te onderhouden. Dit samen zorgt voor een veelzijdige beleving van het prachtige Rottemeren. Wat wil een mens eigenlijk nog meer.

Als u mij of een van mijn collega’s in het gebied ziet stel gerust een vraag. Ook als het om iets anders gaat dan regels. We staan u graag te woord. Via deze blog kan natuurlijk ook.

Bert de Zeeuw

Boswachter boa

Bron: https://www.boswachtersblog.nl/zuid-holland/2019/03/15/boa-in-het-hoge-bergse-bos-het-kloppende-hart-van-de-buitensport-in-de-rottemeren/?medium=email

 

 

Meester in de camouflage is in de Rottemeren en het Bentwoud!

Boswachter Jonathan Leeuwis blogt over wat hem bezig houdt. Deze blog gaat over de Meester in de camouflage die gespot is in de Rottemeren en het Bentwoud

Je ziet hem zelden, maar toch zit hij er, het bokje! Nee, we hebben het hier niet over een geit, maar over een snip! Dit vrij onbekende neefje van de watersnip broedt in het hoge noorden, en komt ieder jaar naar het zuiden gevlogen om bij ons te overwinteren, zo ook in de Rottemeren en het Bentwoud!

Herkenning 

Het bokje lijkt een beetje op zijn grote neef, de watersnip. Maar als je goed kijkt, zijn de verschillen mooi te zien. Om te beginnen is het bokje een stuk kleiner en iets ‘compacter’ gebouwd, en heeft hij een puntigere staat. Daarnaast valt het ook meteen op dat hij een kortere snavel heeft. Ook in de tekening van de veren zitten een aantal verschillen. Zo heeft het bokje strepen op zijn flanken, terwijl de watersnip daar bandering heeft.

Watersnip
Bokje

Camouflagemeester

Het bokje heeft een goede schutkleur, en dat weet hij zelf maar al te goed! Bij gevaar drukt hij zich plat tegen de grond en valt dan compleet weg in zijn omgeving! Met zijn gelige lengtestrepen en bruine tekening is hij nauwelijks meer te onderscheiden van rietstengels en waterplanten. Je ziet hem dan ook bijna altijd te laat, namelijk als hij geruisloos op enkele centimeters van je voeten vandaan opvliegt. Het kan dus zomaar zijn dat je vlak langs een bokje loopt, zonder dat je er ook maar iets van zult merken!

Drukt zich plat om zich zo optimaal te verbergen

Leefgebied

Het bokje leeft net zoals de watersnip in moerassige gebieden met lage vegetatie. Denk hierbij aan rietvelden, ondergelopen weilanden, slootkanten en venen. Hier komt hij slechts zelden buiten deze vegetatie voor.  In de Rottemeren en het Bentwoud hebben we best veel van dit soort biotopen, waardoor dit gebied dus een prachtig overwintergebied is voor deze geweldige soort. Zo kwamen de boswachters van Staatsbosbeheer er tijdens werkzaamheden maar liefst 22 tegen in klein stuk moeraslandje!

Een bokje zien?

Het is waarschijnlijk al duidelijk, een bokje zien is door zijn geweldige camouflagetechniek geen makkie! Toch maak je op sommige momenten kans om oog in oog te staan met deze stiekeme moerasbewoner. De beste kans maak je op momenten dat het heeft gevroren. Het bokje komt maar zelden tussen de vegetatie vandaan, maar als er ijs ligt moet hij wel! Op deze momenten gaan ze op zoek naar kwelslootjes. Door het kwelwater dat uit de grond naar boven komt blijven deze slootjes veel langer open. Dit geeft bokjes, en vele andere verborgen moerasvogels, toch nog de kans om aan voedsel (wormen, insecten(larven), en soms zaden) te komen.

Dus de gouden tip is om met vorst kwelslootjes op te zoeken en hier heel rustig voorbij te lopen of te rijden met fiets of auto!

Typisch winterbeeld van bokje in een kwelslootje

Bron: https://www.boswachtersblog.nl/zuid-holland/2019/02/26/meester-in-de-camouflage-is-in-de-rottemeren-en-het-bentwoud/ 

 

 

De gebeurtenissen in het Lage Bergse Bos.

Wat gebeurt er in het Lage Bergse Bos

Boswachter Dick van Stegeren blogt over wat hem bezig houdt. Deze blog gaat over de gebeurtenissen in het Lage Bergse Bos.

Zonsondergang Lage Bergse Bos

Dit jaar en de komende jaren staat er heel veel te gebeuren in het Lage Bergse Bos. In februari is Staatsbosbeheer in opdracht van het recreatieschap Rottemeren begonnen met het verwijderen van de essen die ziek zijn door de essentaksterfte. Tegelijkertijd vindt er regulier bosonderhoud en verjongingskap plaats. Ook is bouwcombinatie De Groene Boog in opdracht van Rijkswaterstaat gestart met de aanleg van de A16. Al deze projecten hebben de komende tijd een flinke impact op het gebied en omgeving. Door de werkzaamheden zoveel mogelijk tegelijkertijd uit te voeren beperken we de overlast voor mens en natuur. Ondertussen wordt er gewerkt aan de kwaliteitsimpuls voor het hele Lage Bergse Bos door Staatsbosbeheer. Dit resulteert uiteindelijk in een actueel en gevarieerder gebied. Waar nog meer te zien en te beleven valt.

Nieuwe rijksweg A16 van Rijkswaterstaat

Omdat er bijna dagelijks files staan op de A13 bij Overschie en de A20 tussen Kleinpolderplein en Terbregseplein legt Rijkswaterstaat een nieuwe weg aan. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio Rotterdam. Hij komt aan de noordoostrand van Rotterdam te liggen en verbindt het Terbregseplein met de A13. De weg loopt parallel aan de Molenlaan, en gaat door de zuidwestelijke rand van het Lage Bergse Bos heen.

Tunnel

In het Lage Bergse Bos komt de weg in een half verdiepte tunnel te liggen. De boven kant van het dak steekt uiteindelijk enkele meters boven het maaiveld uit. In 2022 is de tunnel klaar en wordt een laag grond over het tunneldak en taluds aangebracht. Vervolgens wordt het dak opnieuw ingericht met bomen, struiken, speelweides, wandel- en fietspaden. Bij de inrichting van het tunneldak door Rijkswaterstaat is er rekening gehouden met het ontwerp van de kwaliteitsimpuls. Voor meer informatie over de aanleg van de A16 kunt u kijken op de site van Rijkswaterstaat www.a16rotterdam.nl .

Essentaksterfte en bosonderhoud

Staatsbosbeheer voert de komende periode ook werkzaamheden uit in het Lage Bergse Bos. Het gaat om het verwijderen van essen die ziek zijn als gevolg van de essentaksterfte. Daarnaast vindt ook het reguliere bosonderhoud en de verjongingskap plaats. Hierbij worden bomen en struiken weggehaald om anderen de kans te geven verder te groeien.

Herplant

In gedeelten waar open plekken ontstaan planten we tussen november 2019 en maart 2020 nieuwe bomen en struiken. In sommige vakken proberen we komende maart al te herplanten. Zo hebben we zo snel mogelijk weer nieuw bos. Door meer soorten bomen en struiken te planten werken we toe naar een betere bosstructuur en grotere biodiversiteit.

Impact

We kunnen ons goed voorstellen dat mensen schrikken van de impact van de werkzaamheden. Maar in een druk recreatiegebied als de Rottemeren kunnen we ons domweg niet permitteren, dat bomen spontaan omvallen of takken verliezen. Essen kunnen wel 25 meter lang worden en vallen daardoor in een gebied als de Rottemeren bijna altijd wel op een ruiter-, fiets- of voet-pad, weg of parkeerplaats. Daarnaast ontkomen we er niet aan, om af en toe bosonderhoud en verjongingskap uit te voeren. Dit doen we om de bossen gezond en vitaal te houden.

Financiën

De essentaksterfte levert Staatsbosbeheer geen financiële voordelen op. Sterker nog het kost geld. De opbrengsten van het hout dekken de kosten van de kap, de herplant en het opknappen van de paden niet. Bovendien is er vanwege de essentaksterfte, die in heel Nederland heerst, een grotere vraag naar bosaannemers en plantgoed. Ook komt er veel essenhout op de markt. Dit betekent hogere kosten en lagere opbrengsten. Daarnaast geldt voor de Rottemeren ook nog eens dat alle inkomsten ten goede komen aan het recreatieschap Rottemeren, die overigens ook alle kosten voor haar rekening neemt.

Veiligheid voorop

Anders dan soms gesuggereerd wordt, is er geen ander belang bij de kap van de essen dan de veiligheid van de recreant. Meer informatie over de essentaksterfte kun je lezen in mijn voorgaande blogs, www.boswachtersblog.nl/zuid-holland/2018/09/07/aanpak-essentaksterfte-in-bleiswijkse-zoom-in-volle-gang/  en  www.boswachtersblog.nl/zuid-holland/2018/04/11/essentaksterfte-in-de-rottemeren/ . Daarnaast is er veel informatie beschikbaar over de essentaksterfte op  www.staatsbosbeheer.nl/essentaksterfte .

Kwaliteitsimpuls voor een toekomst bestendig gebied

Recreatieschap Rottemeren gaat in de komende jaren het Lage Bergse Bos aantrekkelijker maken voor de recreant. Het bos wordt beter aangepast aan de vraag van de huidige bezoeker met meer eigentijdse recreatievoorzieningen. Zoals een belevingspad, fitnessroute en extra speeltoestellen in speelpolder de Bergse Vallei. De kwaliteitsimpuls beoogt een gevarieerder gebied waar meer te zien, te beleven en te ontdekken is. Afgelopen november is een visie en schetsontwerp gepresenteerd. Het definitieve ontwerp verwachten we deze zomer. Bij het ontwerp proces zijn de gemeenten Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas betrokken. Ook bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in het Rottemeren gebied hebben meegedacht. Eind 2019 gaat de schop de grond in.

Bereikbaarheid van het Lage Bergse Bos

Staatsbosbeheer probeert tijdens de aanpak van de essentaksterfte en het regulier onderhoud het Lage Bergse Bos zoveel mogelijk open te houden voor het publiek. Tijdens de werkzaamheden kunnen wandel-, fiets- en paarden-paden tijdelijk afgesloten worden. Na afloop kunnen paden minder goed begaanbaar zijn doordat ze beschadigd zijn door het werkverkeer.  Na afloop van de werkzaamheden herstellen we de paden weer zo snel mogelijk.

Gedurende de aanleg van de A16 door Rijkswaterstaat blijft het Lage Bergse Bos grotendeels toegankelijk. Bezoekers kunnen het tracé oversteken via het Wezelpad en Reeënpad. Een deel van de paden worden afgesloten. Rondom het werkterrein worden bouwhekken en verkeersborden geplaatst. Ook voor autoverkeer blijft Het Lage Bergse Bos tijdens de aanleg van de A16 bereikbaar.

Tot slot

De komende jaren kunnen we er helaas niet omheen dat er hinder ontstaat vanwege de vele werkzaamheden die plaatsvinden in het Lage Bergse Bos. Maar uiteindelijk zal er weer een fraai nieuw gebied liggen met veel groen en natuur waar het fijn recreëren is voor de komende generaties.

Bron: https://www.boswachtersblog.nl/zuid-holland/2019/02/14/wat-gebeurt-er-in-het-lage-bergse-bos/?medium=email

Wandelend door het groen naar de Rottemeren

Wandelend door het groen naar de Rottemeren

Boswachter Dick van Stegeren blogt over wat hem bezig houdt. Deze blog gaat over de bereikbaarheid van het recreatiegebied met het openbaar vervoer.

De Rottemeren, het prachtige veelzijdige recreatiegebied aan de rand van Rotterdam en gelegen rond de Rotte. De ideale bestemming voor een mooie herfstwandeling! Natuurlijk kun je dan de auto pakken, of de fiets. Maar wist je dat het gebied ook gemakkelijk te bereiken is via openbaar vervoer? Zowel met de tram als de bus, maar ook met de metro ben je in een handomdraai in het Lage Bergse Bos, Hoge Bergse Bos of Zevenhuizerplas. In deze blog geef ik 3 tips, hoe je vanaf drie verschillende haltes, binnen een kwartier, lopend door het groen deze gebieden kan bereiken. Ben je eenmaal daar, dan zijn de Rotte, het Hoeksepark de Bleiswijkse Zoom en de Eendragspolder gemakkelijk via leuke wandelpaden te bezoeken.

Route A: met tram 4 naar het Lage Bergse Bos

Met tram 4 ga je naar de Burg. van Kempensingel waar je uitstapt bij het eindpunt. Vervolgens steek je de Molenlaan over naar de van Beethovensingel. Je volgt het pad langs het water. Na een rijtje Italiaanse populieren te zijn gepasseerd, hou links aan totdat er een parkje verschijnt. Daar ga je linksaf en terwijl je de vijver rechts passeert zie je in de verte al de contouren van het Lage Bergse Bos. Nog ongeveer 5 minuten rechtuit lopen en je bent bij speelpolder de Bergse Vallei. Een leuke plek waar kinderen kunnen klauteren en klimmen, ontdekken en spelen. Er is een evenwichtsbalk er zijn hangmatten, een kruiptunnel, een zandbak met pomp, stapstenen, speelwater en een fontein. Een plaats waar je ’s zomers ook kunt vissen, picknicken en barbecueën. Loop je verder tot op het eiland midden in het Lage Bergse Bos, dan kom je misschien wel oog in oog te staan met de Schotse Hooglanders! Zij lopen los in dit begrazingsgebied en zorgen voor een natuurlijke ontwikkeling op het eiland. Heb je dorst of honger. Geen probleem, er zijn twee prima horecagelegenheden in het Lage Bergse Bos.

Prachtig wandelen naar het Lage Bergse Bos

Route B: met bus 35 naar de Rotte en het Hoge Bergse Bos

Neem bus 35 naar de President Wilsonweg en stap uit bij de Halte Brantingweg. Wandel vanaf hier het Ommoordseveld in. Een afwisselend park waar nog een stukje van het oude veenlandschap bewaard is gebleven. Oorspronkelijk waren hier woningen gepland, maar de omwonenden waren zo gehecht aan het uitzicht op de open polder met koeien dat ze hebben weten te bereiken dat dit gebied behouden is gebleven. Wandel eerst eens even de 13 meter hoge heuvel op. Vanaf de top van heuvel is de lage ligging ten opzichte van de rotte als gevolg van de eeuwenlange turfwinning en de langgerekte kavelstructuur duidelijk te zien. Loop vervolgens in oostelijke richting naar het meer beboste stuk en wandel langs de waterpartij richting de Rotte. Als je vervolgens weer in een meer open gebied met weilanden komt, kun je de dijk van de Rotte zien liggen. Aan de linkerkant ligt kinderboerderij de Blijde Wijde waar je van alles kunt beleven; natuurlessen volgen, kennismaken met allerlei beesten, een pannenkoek eten of schapen aaien. Ga je rechts, dan kun je op diverse manieren wandelend langs knotwilgen laantjes de rotte bereiken. Als je eenmaal aan de oever van de Rotte staat, ga je rechtsaf en volgt de rivierloop tot aan de Rottebanbrug. Steek die over en je bent in het Hoge Bergse Bos ter hoogte van de skiheuvel. De hele tocht vanaf de bushalte duurt niet langer dan een kwartier.

Ommoordse veld

Route C: met de metro naar de Zevenhuizerplas

Met de metro kom je snel en gemakkelijk in de Rottemeren. Vanaf maar liefst zeven metrostations ben je binnen 10 minuten lopen in het recreatiegebied. Het Nessestrand, hoewel niet van het recreatieschap Rottemeren, is zelfs binnen een paar minuten te belopen vanaf metrostation Nesselanden. Maar wil je eens een ander stukje van de Zevenhuizerplas zien, stap dan eens uit bij metrostation Ambachtsland. Verlaat het station aan de noordzijde en steek de kooikerweg over. Loop tussen de twee flats door tot vlakbij de sloot. Ga daar rechts en loop langs de heg totdat je de dijk ziet liggen.  Op de dijk is een laan van Iepen geplant. Wandel daar langs richting het einde van de dijk. Links zie je villa Kakelbont met daar omheen speeltuin Taka-Tukaland. Een stukje verder kom je bij een soort sluisje waar de iepenlaan overgaat in een populierenlaan. Inmiddels ben je in het Wollefoppenpark. In de verte zie je de rietkragen en het water al liggen. Bij de Zevenhuizerplas  kun je zowel links als rechts afslaan. Het maakt niet zoveel uit. Beide kanten op is er genoeg te beleven voor natuur en recreatie liefhebbers.

Metrostation Ambachtsland
Iepenlaan op de dijk

Op de website van Staatsbosbeheer vind je meer informatie over natuurgebied Rottemeren. 

Bron: https://www.boswachtersblog.nl/zuid-holland/2018/10/30/wandelend-door-het-groen-naar-de-rottemeren/

Activiteiten
Kalender
Op de kaart
Bucketlist
Mijn account